We rijden nog altijd minder met de wagen dan voor corona

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar legden de Belgen gemiddeld 33 km per dag af. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar (27 km) maar ligt nog ver onder het gemiddelde van voor de coronacrisis (40 km). Vooral verplaatsingen als autobestuurder zijn sterk verminderd: het aantal afgelegde kilometer door autobestuurders is gedaald met 23% ten opzichte van 2019. Het zijn vooral de jongeren (18-34) die minder met de auto rijden: het aandeel van de kilometer die zij afleggen als autobestuurder is gedaald van 55% in 2019 naar 45% in 2022. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van de laatste mobiliteitsbarometer van verkeersveiligheidsinstituut Vias.

Hoewel het verkeer in België zich aan het herstellen is na twee jaar getroffen te zijn door de coronacrisis, zien we dat het verkeer zich nog niet terug op het niveau van voor 2020 bevindt. Zo is het aantal afgelegde kilometer tijdens de eerste zes maanden van dit jaar nog steeds 17% lager dan in dezelfde periode in 2019 (tijdens de eerste helft van dit jaar werden er per dag gemiddeld 300 miljoen kilometer afgelegd in België, tegenover 361 miljoen in 2019). Daarentegen is het aantal kilometers wel gestegen met 21% in vergelijking met de eerste zes maanden van 2021.

Het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon bedroeg tijdens de eerste helft van dit jaar 33 km, wat een stijging is ten opzichte van de eerste helft van 2021 (27 km) maar nog steeds lager ligt dan het gemiddelde in de eerste helft van 2019 (40 km).

De toename van het telewerken lijkt het aantal verplaatsingen in België aanzienlijk te hebben verminderd. Het is zeer waarschijnlijk dat dit effect zal blijven door de stijging van de brandstofprijzen. Eén op de drie Belgen geeft immers aan dat ze de auto minder gebruiken sinds de stijging van de brandstofprijzen.

En de alternatieven?

Het gebruik van het openbaar vervoer is tijdens de pandemie aanzienlijk verminderd en begint zich pas dit jaar opnieuw te herstellen. In de eerste helft van 2019 gaf nog 12% van de respondenten aan dat ze het openbaar vervoer gebruikt hadden. Tijdens de coronapandemie daalde dit aandeel tot 7%, maar tijdens de eerste helft van dit jaar zien we opnieuw een toename: 11% van de respondenten geeft aan het openbaar vervoer te gebruiken. Toch ligt het aantal kilometer dat met het openbaar vervoer wordt afgelegd nog steeds 27% lager dan in de eerste helft van 2019. Dit is gedeeltelijk toe te schrijven aan een daling van het aantal verplaatsingen met de trein als gevolg van telewerken.

Het gebruik van de elektrische fiets blijft jaar na jaar toenemen. In 2017 gaf slechts 3% van de respondenten aan gebruik te hebben gemaakt van een elektrische fiets, dit aandeel steeg naar 5% in 2019 en is al 7% in de eerste helft van 2022. De elektrische fiets blijft het populairst bij 55-plussers: in 2022 verplaatste 9% van de respondenten uit deze leeftijdsgroep zich met een elektrische fiets. In Vlaanderen worden bijna evenveel kilometer afgelegd op een elektrische fiets als op een gewone fiets.

Conclusie

Mede dankzij telewerken blijft het verkeer in België onder het niveau van voor 2020. Het aantal kilometer dat in de eerste zes maanden van dit jaar werd afgelegd, ligt 17% lager ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Vooral het autogebruik is sterk gedaald: er worden 23% minder kilometers afgelegd door autobestuurders ten opzichte van 2019. Vooral onder de jongere populatie (18-34) verliest autorijden aan populariteit: het aantal kilometer dat zij als automobilist hebben afgelegd, is gedaald van 55% in 2019 tot 45% in 2022. De stijging van de brandstofprijzen zal dit verschijnsel waarschijnlijk nog versterken.

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending