Wie zal de stadstol Brussel betalen: de werknemer of werkgever?

taxe kilométrique Bruxelles

Wie zal de stadstol in Brussel betalen: de werknemer of de werkgever? Dit is de vraag die iedereen zich stelt… In een opiniestuk bij onze collega’s van Lalibre.be geeft Christophe Delmarcelle zijn mening. Hij is stichtend vennoot van het advocatenkantoor DEL-Law en plaatsvervangend rechter bij de Arbeidsrechtbank in Brussel.

Ik werk in de hoofdstad en kom met de auto uit Wallonië of Vlaanderen. Wie betaalt de stadstol in Brussel? Mijn werkgever of ik?

“Er kan een onderscheid gemaakt worden naargelang de werknemer zijn eigen voertuig of een bedrijfswagen gebruikt”, schrijft Christophe Delmarcelle op LaLibre.be.

Bedrijfswagen

“Hoewel de knoop nog moet doorgehakt worden, lijkt het erop dat de leasemaatschappij de stadstol zal moeten betalen wanneer een bedrijfswagen gebruikt wordt. En in dit geval lijkt het duidelijk dat zij de last zoveel mogelijk zullen afwentelen op hun klanten, in casu de bedrijven. Deze laatste zouden op zijn beurt de werknemer kunnen verplichten om de extra kosten te betalen, in ieder geval voor zijn privé-verplaatsingen naar Brussel.”

Men kan zich afvragen of het forfaitaire belastingvoordeel voor het privégebruik van een bedrijfswagen ook de indirecte betaling door de werkgever van de stadstol in verband met louter privéverplaatsingen in Brussel dekt

Christophe Delmarcelle

En de advocaat gaat verder: “Bovendien kan men zich afvragen of het forfaitaire belastingvoordeel voor het privégebruik van een bedrijfswagen (art. 36 WIB 92) ook de indirecte betaling door de werkgever van de stadstol in verband met louter privéverplaatsingen in Brussel dekt, of dat er een afzonderlijk voordeel moet worden geteld. Dit zonder zelfs maar de impact van de privacy op deze kwestie te meten.

Eigen voertuig

Voor werknemers die met hun eigen auto rijden, ligt het voor de hand dat louter zakelijke verplaatsingen (bv. het bezoeken van klanten) worden vergoed via een onkostenrekening of een kilometervergoeding. “Dit zal de administratieve last verder doen toenemen”, aldus Christophe Delmarcelle.

Hoe zit het met het woon-werkverkeer, dat als een privé-verplaatsing wordt beschouwd? Tenzij er een speciale regeling met de werkgever is, zal de werknemer de kosten van de stadstol volledig zelf moeten dragen.

Een tegemoetkoming via een brutovergoeding zou voor de werkgever zeer duur zijn

Christophe delmarcelle

“Dit gezegd zijnde, kunnen we, vooral in grote bedrijven, aanzienlijke druk van de vakbonden verwachten om ten minste een deel van de extra kosten op zich te nemen”, voegt Christophe Delmarcelle eraan toe.

In ieder geval zal “een tegemoetkoming via een brutovergoeding voor de werkgever zeer duur zijn. Ongetwijfeld kunnen andere opties worden overwogen, zoals een forfaitaire vergoeding voor reiskosten of een kilometervergoeding,” voegt hij eraan toe.

Een denkpiste

Voor werknemers die de stadstol alleen zouden moeten betalen, heeft Christophe Delmarcelle volgende denkpiste op Lalibre.be: “Voor zover de stadstol gekoppeld zou zijn aan verplaatsingen om beroepsinkomsten te verwerven, zou men in de Aangifte van Personenbelasting kunnen proberen een aftrekbaarheid als reële beroepskosten te verdedigen – dus zonder toepassing van de forfaitaire onkostenvergoeding.”

Voorwaarde is wel dat de forfaitaire kilometervergoeding van 0,15 €/km als bedoeld in artikel 66 &4, van het WIB 1992 deze nieuwe belasting niet dekt. Anders is de werknemer de pineut (en dit is vanzelfsprekend niet wat de advocaat voorstelt).

#Auto #Fleet Management #Mobiliteit

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine