Zoveel procent van de Belgen kiest een EV als volgende wagen

Europ Assistance Belgium N.V.

Sinds de lancering van de eerste “Mobiliteitsbarometer” in maart 2022 wil Europ Assistance België peilen naar de perceptie van de Belgen over duurzame mobiliteit en hun steun voor de overstap naar alternatieve transportmiddelen. Elk jaar verandert de houding van de bevolking in functie van de economische gebeurtenissen, de technologische vooruitgang en de initiatieven van de overheid. In welke mate hebben de Belgen hun percepties en voornemens veranderd sinds de laatste barometer?

Waarom organiseert Europ Assistance een enquête over mobiliteit?
“Naast de verschillende spelers die betrokken zijn bij mobiliteit, zoals overheden, fabrikanten, verzekeraars en anderen, heeft Europ Assistance ook een rol te spelen. De bijstandsverlener – die dit jaar zijn 60e verjaardag viert – wil anticiperen op de verwachtingen en behoeften van zijn klanten en hen helpen bij een succesvolle overgang naar een zachtere vorm van mobiliteit.”

Duurzame mobiliteit

De meerderheid van de Belgen is voorstander van een meer duurzame mobiliteit. Net als bij ecologie in het algemeen, hecht 71% van de Belgen (veel) belang aan de ecologie en duurzaamheid die gelinkt is aan hun mobiliteit. Hoewel mensen die (dicht bij) steden wonen er meer van overtuigd zijn dat hun mobiliteitsgewoonten duurzaam zijn, gelooft 58% van de Belgen dat hun gewoonten soms ecologisch en duurzaam zijn. Slechts 29% (-3 punten vs. 2023) van de ondervraagden vindt dat zijn eigen handelingen goed zijn voor de planeet.

Op het vlak van mobiliteit mindert slechts 40% van de ondervraagden het aantal verplaatsingen met voertuigen met verbrandingsmotor om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, 15% kiest voor zachte mobiliteit en 11% zegt minder te reizen.

43% van de ondervraagde Belgen zegt gekant te zijn tegenover de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit! ​

Deze resultaten zijn vrij stabiel in vergelijking met voorgaande jaren, en zetten Europ Assistance aan te geloven dat er nog ruimte is voor een verdere bewustmaking van het publiek in de voordelen van de overgang naar duurzame mobiliteit.

EV’s

24% van de Belgen denkt dat de overstap naar elektrische mobiliteit voor nieuwe voertuigen niet voor 2035 zal plaatsvinden. De andere respondenten verwachten dat deze overgang veel later zal plaatsvinden (2040: 16% / 2045: 8% / 2050: 14% / “nooit”: 17%). Jongeren zijn beduidend het meest optimistisch.

De volgende wagen zal voor 48% van de Belgen elektrisch zijn (+7 procentpunten vs. 2023). 51% van de Belgen zegt dat de aankoop van een elektrisch voertuig gemotiveerd wordt door hun ecologische overtuiging, en 37% door een wettelijke verplichting.

Belgen zijn nog steeds sterk afhankelijk van hun auto: 71% van de mensen met een auto zegt niet zonder te kunnen leven. En 47% is (nog) niet van plan om een lange reis (zoals een vakantie) te maken met een elektrisch voertuig.

Gezien de hoge prijzen als gevolg van de inflatie, veranderen mobiliteitsgebruikers hun gedrag. 64% zegt minder snel te rijden, 48% maakt meer gebruik van alternatief vervoer, 32% stelt dringende ritten uit en 18% denkt aan autodelen. Dit gedrag is niet veranderd sinds vorig jaar.

De aankoop van een elektrische wagen? Belemmeringen en stimulansen

Veruit de grootste obstakels voor de aankoop van een elektrische wagen zijn de prijs (75%, +2 ptn), gevolgd door het gebrek aan oplaadstations (42%, -6 punten, dit obstakel is wel minder uitgesproken van jaar tot jaar) en de moeilijkheid om de auto thuis op te laden (42%, -1 punt). Er moet worden opgemerkt dat 21% het ‘gevaar’ van een elektrisch voertuig (bv. risico op batterijbrand) als een obstakel aanhaalt.

De energiecrisis blijft ook een belangrijke factor (44%), maar lijkt minder invloed te hebben op deze beslissing dan vorig jaar (-18 procentpunten). ​

Aankoopprijs: 81% van de Belgen zou evenveel of meer uitgeven aan een elektrisch voertuig dan aan een voertuig met verbrandingsmotor, waarbij 50% van hen tot € 30.000 zou uitgeven. Het gemiddeld budget bedraagt €32.500.

De belangrijkste stimulans om een elektrische auto te kopen is een lagere aankoopprijs (op het moment dat de beslissing wordt genomen om van voertuig te veranderen), voor 47% van de Belgen (+11 punten). Ze zouden meer geneigd zijn om een elektrische auto te kopen dankzij financiële steun van de overheid (39%, +10 pt) en een betere wegeninfrastructuur (40%, +9 pt).

Het effect van een aankooppremie: De Vlaamse regering heeft een budget vrijgemaakt om financiële steun te geven aan mensen die in 2024 een nieuw elektrisch voertuig kopen. Deze mensen kunnen genieten van een premie van €5.000. Hoe wordt deze bonus ervaren in de verschillende regio’s van het land? Zal het veel mensen aanmoedigen om dit jaar een nieuw elektrisch voertuig aan te schaffen?

Het antwoord is “ja” voor 18% van de inwoners van Vlaanderen (“nee” voor 52% en geen mening voor 20%). Een gelijkaardige bonus zou slechts 30% van de Waalse inwoners aanmoedigen om dit jaar een elektrisch voertuig te kopen, en 45% van de Brusselaars.

De aankoopprijs blijft een belangrijke hefboom. In dit opzicht hebben autofabrikanten (prijszetting en concurrentie) en overheden (aankoopstimulansen) een van de sleutels in handen om de overgang naar elektrische mobiliteit in de komende jaren te versnellen.

#Auto Europ Assistance Belgium N.V.

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine