10 autodealergroepen lanceren samen Share4Mobility

Share4Mobility, dat is een nieuwe en overkoepelende vennootschap waar 10 autodealergroepen een aandeel in nemen. Ze willen daarmee gezamenlijk inspelen op de trend naar minder autobezit en meer on demand autogebruik.

Share4Mobility is een samenwerking op initiatief van 10 grote automotive dealergroepen, goed voor een jaarvolume van 80.000 nieuwe wagens: Autopartners, Centre-Automobiles, Devos-Capoen, Groep Kenis, Groupe Goeyens, Neri, Paesmans, Pashuysen, Renault Motors en Valckenier. Samen kunnen ze via hun complementaire geografische werkingsgebieden een nationale dekking verzekeren.

Mobiliteit van de toekomst

Sinds een 2-tal jaar lopen in verschillende autodealergroepen projecten die inspelen op de huidige en toekomstige marktbehoeften inzake autodelen. “Er is een duidelijke shift merkbaar van het zelf bezitten van wagens naar het gebruik ervan”, aldus Tony Deruyter, manager bij Share4Mobility. “Consumentenbehoeften wijzigen, deelmobiliteit wint aan belang en het is aan ons om continu mee te evolueren en hierop in te spelen.”

Gebundelde krachten, lokale verankering

“Kennis samenbregen en delen, brengt ons vandaag veel sneller en efficiënter vooruit. De dealers die reeds ervaring hebben opgedaan in het aanbieden van oplossingen voor autodelen, zullen hun kennis delen en vanaf nu een groter geografisch gebied kunnen aanbieden. De dealers die er nog niet mee van start waren gegaan, nemen dankzij dit initiatief een vliegende start en dragen bij aan de nationale relevantie”, aldus Deruyter.

Ook het regionale karakter per dealergroep is van groot belang. “In tegenstelling tot vergelijkbare carsharing-platformen, zullen alle dealers hun lokale netwerk inzetten in de dienstverlening naar de eindklant hetgeen het vertrouwen zal verhogen.”

Alleen elektrische auto’s

Door de oprichting van de nieuwe vennootschap Share4Mobility is de groep in staat een gezamenlijke strategie uit te rollen, know-how te bundelen, kosten te delen, centrale ondersteuning te bieden én een sterker product neer te zetten op technologisch vlak.

Het is de allereerste keer dat 10 grote ondernemende dealergroepen zich op een dergelijke manier verenigen en elk hun lokaal label koppelen aan een parapluconcept.

Share4Mobility zal in een eerste fase actief zijn in gans België en wil bijdragen aan de promotie van zowel elektrische als deelmobiliteit.

“Er worden enkel elektrische wagens aangeboden via het deelwagenplatform. Dat heeft niet enkel een ecologisch voordeel, de elektrische wagens lenen zich ook perfect voor het autodelen. Doordat ze eenvoudig zijn in gebruik, zijn ze per definitie ook een stuk veiliger om mee te rijden. Chauffeurs hoeven zich enkel te focussen op het verkeer,” aldus Deruyter.

SHARE Mobility APP

De dienstverlening die zal worden neergezet, maakt gebruik van de SHARE Mobility App en een bijhorend webplatform op basis van 1 centrale klantendatabase. De voertuigen krijgen elk hun vaste staanplaats met laadpaal, waardoor de wagens vooraf gereserveerd kunnen worden en de gebruiker dus steeds zeker weet waar en wanneer hij over een wagen kan beschikken.

Voor de tarieven werd rekening gehouden met de combinatie van enerzijds de tijdsduur van het gebruik middels een uur- of dagtarief, en anderzijds het aantal gereden kilometers. Er zijn geen instap-of abonnementskosten.

Met de SHARE Mobility APP wil men een breed publiek bereiken door zowel privé- als professionele ritten te faciliteren. Verschillende bedrijven en gemeenten bieden deze formule reeds aan aan hun medewerkers. Voor gemeenten is er de extra mogelijkheid de wagens te delen met de bewoners. Op die manier worden de gemeentelijke “dienstwagens” ook met de inwoners gedeeld. Projectontwikkelaars kunnen SHARE Mobility implementeren als een alternatieve oplossing voor bewoners die rationeel willen omspringen met mobiliteit of bij gebrek aan parkeerplaatsen.

Toekomst

Op dit moment zijn reeds een 1000-tal leden geregistreerd en lopen een aantal grote aanbestedingen waardoor de spreiding en beschikbaarheid naar verwachting op korte termijn enorm zal vergroten. Gerekend op de onlangs gegunde aanbestedingen die binnenkort in uitvoering gaan, zullen deze leden al onmiddellijk beroep kunnen doen op het tweede grootste wagenpark in België voor een dergelijke autodeeldienst.

#Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending