AG en BNP Paribas Fortis worden aandeelhouder van Touring NV

Nadat ze reeds in 2019 een partnership afsloten, gaan AG, BNP Paribas Fortis en Touring vandaag nog een stap verder in het versterken van hun onderlinge relaties. De verzekeraar en de bank hebben met de vzw Koninklijke Belgische Touring Club een principeakkoord bereikt waarbij enerzijds alle operationele en commerciële activiteiten van de Touring Groep worden overgedragen naar Touring NV en anderzijds AG 75% en BNP Paribas Fortis 25% van de aandelen van Touring NV verwerven.

Het partnership zal gericht zijn op mobiliteit, bijstand en het ontwikkelen van innoverende mobiliteitsoplossingen zoals MaaS (Mobility as a service) en CaaS (Charging as a service). Via hun aandeelhouderschap ondersteunen en versterken AG en BNP Paribas Fortis de NV Touring in diens ambitieuze doelstellingen om een vooraanstaande rol te blijven spelen in alle evoluties op vlak van mobiliteit en bijstand in België.

Met maar liefst 680.000 tussenkomsten per jaar, speelt Touring een hoofdrol in de bijstandsverlening in België. De sterke groei van het aantal elektrische en geconnecteerde voertuigen op de Belgische wegen vormt op dat vlak een belangrijke uitdaging voor Touring, dat zijn bijstandsactiviteiten zal moeten klaarstomen voor een aantal organisatorische en operationele wijzigingen. Dankzij de nu aangekondigde operatie zal Touring over de nodige middelen beschikken om deze te realiseren.

Touring zal zich blijven toeleggen op een kwalitatieve dienstverlening en de verkoop van bijstandsproducten aan de meer dan 2 miljoen Belgen die vandaag al gebruik maken van zijn bijstandsdiensten. Op hun beurt zullen AG en BNP Paribas Fortis kunnen rekenen op de expertise van het internationale netwerk van Touring in heel Europa en zo het aanbod aan hun klanten uitbreiden.  

Bovendien zullen de verzekeraar en de bank zich op deze manier kunnen differentiëren met het oog op de nieuwe mobiliteitsuitdagingen. Om te kunnen beantwoorden aan nieuwe klantenbehoeften inzake duurzame mobiliteit is immers een globale en coherente aanpak nodig, en het inzetten van verschillende expertises binnen eenzelfde ecosysteem. In deze nieuwe alliantie zal elke partner zijn specifieke troeven kunnen inbrengen en met Touring beschikken beide partijen nu over meer middelen om de dienstverlening en de klantenervaring in mobiliteit en bijstand verder te optimaliseren. 
Kortom, deze alliantie stelt de 3 bedrijven in staat om, via een globale aanpak, hun expertise te bundelen in alle domeinen van de mobiliteit.

In de praktijk

Onder voorbehoud dat bepaalde voorafgaandelijke voorwaarden vervuld zijn, zoals de goedkeuring door de betrokken toezichthouders en mededingingsautoriteiten, worden AG en BNP Paribas Fortis aandeelhouder van Touring NV voor respectievelijk 75% en 25%. Het afronden van de transactie wordt verwacht tegen midden 2023. Alle commerciële en operationele activiteiten van de vzw Koninklijke Belgische Touring Club zullen overgedragen worden naar Touring NV, dat zijn activiteiten als een zelfstandige vennootschap zal uitvoeren. De verzekeringstak van Touring (ATV) zal geïntegreerd worden in de structuur van AG. 

Alle bijstands- en reisverzekeringsproducten van Touring zullen in de toekomst AG-producten worden, maar gecommercialiseerd onder het Touring-label en uitgevoerd door Touring NV. Voor de klanten van Touring verandert er niets: zij kunnen blijven rekenen op dezelfde diensten die beantwoorden aan dezelfde kwaliteitsnormen en uitgevoerd worden door de huidige teams van Touring, met als enige verschil dat zij ondersteund zullen worden door de nieuwe aandeelhouders. 

De verwachting is dat deze transactie, die afhankelijk is van het vervullen van een aantal voorafgaande voorwaarden, zal worden afgehandeld tegen midden 2023.

#Auto #Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending