Arval Beyond: het nieuw strategisch plan 2020-2025 van Arval

Deze dinsdagmiddag presenteerde Arval zijn roadmap tot 2025: Arval Beyond. De verhuurder heeft vier pijlers gedefinieerd waardoor het binnen vijf jaar een mobiliteitsdienstverlener is die zich inzet opduurzaamheid. België zal geen uitzondering zijn.

Tussen nu en 2025 wil Arval voortbouwen aan een vloot van ongeveer twee miljoen leasewagens, waaronder 500.000 geëlektrificeerde voertuigen, met een vermindering van 30% van de CO2-uitstoot. Een andere doelstelling is het aantal verkeersongevallen met 10% te verminderen. Hoewel de auto centraal blijft staan, evolueert het bedrijfsmodel van Arval van autoverhuur naar mobiliteitsdienstverlener. En dit in alle landen!

Om deze doelstellingen te bereiken heeft Arval verschillende nieuwe initiatieven gestart waaronder vier nieuwe aanbiedingen die een antwoord geven op de vraag voor nieuwe duurzame mobiliteitsoplossingen met de integratie van de auto:

1. 360° Mobility

Arval focust zich op mobiliteit in het algemeen en niet langer enkel op de auto.

Met dit aanbod zorgt het bedrijf ervoor dat al haar klanten en hun werknemers overal beschikken over state-of-the-art duurzame mobiliteitsoplossingen; bijvoorbeeld de huur van (elektrische) fietsen, autodelen & micromobiliteitsoplossingen, mobiliteitsplatformen (MaaS)…

In 2025 zullen alle Arval-landen alternatieve en duurzame mobiliteitsproducten of -diensten aanbieden.

2. Good for you, Good for all

Arval streeft ernaar een sleutelrol te spelen in de energietransitie en duurzame ontwikkeling door haar klanten te helpen het milieu te beschermen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Dankzij het geïntegreerde aanbod rond de elektrische wagen neemt Arval de beperkingen weg die doorgaans aan dit type wagen zijn verbonden en vergemakkelijkt ze de toepassing ervan (langetermijnleasing van een EV in combinatie met een elektrische fiets, de mogelijkheid om enkele weken per jaar over een thermisch voertuig te beschikken, optie ‘Vehicle to Grid’, laadoplossingen voor thuis en op kantoor…).

In aanvulling op haar programma’s voor verkeersveiligheid biedt Arval een verlaging van de verzekeringspremie voor voertuigen met een rijhulpsysteem, om het gebruik ervan te stimuleren.

Met Good for you, Good for all zal Arval 500.000 elektrische voertuigen in omloop brengen tegen 2025, de gemiddelde CO2-uitstoot van haar wagenpark met 30% verminderen en haar globale verkeersongevallenpercentage met 10% doen dalen.

3. Connected & Flexible

Arval creëert een eenvoudiger en ultrageconnecteerd leaseaanbod, met innovatieve technologieën en diensten die bestuurders in een nieuw mobiliteitstijdperk brengt en hun ervaring aanzienlijk vereenvoudigt.

Met het Connected & Flexible-aanbod stelt Arval nieuwe diensten ter beschikking zoals automatisch betalend parkeren op de openbare weg, car wash op afstand reserveren, pakketten afleveren in de wagen zonder de aanwezigheid van de bestuurder, spraakondersteuning leveren (zoeken naar een garage of tankstation, vraag om bijstand), enz.

Tegen 2025 zal meer dan 80% van de Arvalvloot geconnecteerd zijn en een uitgebreid dienstenpakket aanbieden om het leven van de bestuurder te vergemakkelijken.

4. Arval Inside

Sinds de oprichting in 1989 gaat Arval steeds voor partnerships. Dit begon met banken en autoconstructeurs en nadien ook met andere stakeholders. Arval Inside toont de wil van Arval om haar expertise te delen met een selectie van partners.

Om zo samen te innoveren en een rijker mobiliteitsaanbod aan te bieden dat perfect beantwoordt aan de behoeften van de klanten. Dat is nu net de opzet van een win-winsituatie. In 2025 zullen alle Arvallanden succesvolle partnerships hebben met internationale spelers of sleutelspelers op de lokale markt.

En België?

Specifiek in België stelt Arval dat de grens van 80.000 voertuigen tegen eind 2020 zal worden overschreden.

“Rekening houdend met de horizon van 2026 die de nieuwe regering eind september presenteerde, is het bovendien duidelijk dat deze uitdagingen al in onze (nieuwe) strategie zijn opgenomen”, lezen we in het persbericht.

“Met onze Smart-aanpak en onze Consulting-experts staan we onze klanten immers al enige tijd bij op het gebied van energietransitie en mobiliteitsmix. Er zijn ook tal van diensten, producten, tools en samenwerkingsverbanden om de elektrificatie van onze eigen vloot en die van onze klanten te verzekeren. Er ontstaan synergieën tussen onze verschillende producten. Dit maakt het aanbod compleet en sluit gemakkelijk aan op de vraag van multimodaliteit en vergroening.”

Arval België besluit als volgt: “Samengevat, het concept van mobiliteit vormt de kern van onze activiteit en van veel van de meest urgente uitdagingen van onze tijd: milieubescherming, congestie- en toegankelijkheidsbeheer, de toekomst van steden en de kwaliteit van leven. Daarom willen we duurzame mobiliteitsoplossingen bieden en onze ambitieuze maar realistische MVO-doelstellingen realiseren in het belang van onze medewerkers, onze klanten, hun bestuurders en de maatschappij als geheel”.

#Fleet Management #Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending