BSI: “Vergroent de bedrijfswagen het Belgische wagenpark wel?”

Er heersen heel wat clichés over de bedrijfswagen, zowel in positieve als in negatieve zin. De leerstoel rond duurzame mobiliteit van het BSI confronteerde die clichés met de werkelijkheid, hetgeen enkele opmerkelijke resultaten opleverde.

Zo analyseerde Nils Hooftman van de VUB de impact van de bedrijfswagen op het milieu in vergelijking met het voertuig van de gemiddelde particulier. Hiervoor kon Hooftman beschikken over de inschrijvingscijfers van de Dienst Inverkeerstelling (DIV) van de FOD Mobiliteit voor de jaren 2015 en 2016.

Om de wagens te vergelijken, deed Hooftman beroep op de zogenaamde Ecoscore van de voertuigen. Die geeft op een schaal tot 100 weer hoe ecologisch een wagen is. Daarvoor baseert het systeem zich op meer dan louter de CO2-uitstoot. Ook het geluid en de uitstoot van gassen als stikstof worden meegenomen in de score om een zo globaal mogelijk beeld van de impact van de wagen op het milieu te krijgen.

Ontdek hier de reactie van Renta op deze studie

“In 2015 scoorde de bedrijfswagen gemiddeld 65 op 100 op die schaal, in 2016 zelfs 66”, stelt Hooftman. “Daarmee doet hij bijna 10 punten beter dan de gemiddelde wagen die op onze wegen rondrijdt (57). Alleen doet de private markt voor nieuwe wagens met 67 en 68 nog iets beter. Het cliché dat de groenste auto’s bedrijfswagens zijn, klopt dus niet.”

De Ecoscore van de nieuwe Belgische wagens op de privémarkt (eerste tabel) vergeleken met die van nieuwe bedrijfswagens (tweede tabel).
© Nils Hooftman

‘Schonere’ privémarkt

Het ligt voor de hand dat nieuwe wagens altijd schoner zijn dan oude. Dat de meest ecologische onder hen dan toch vooral via de privémarkt komen, wijdt Hooftman aan de brandstofkeuze van heel wat bedrijfswagens: “Het bedrijfswagenpark kampt immers met een groot dieselaandeel. Waar de privémarkt sinds 2013 al minder diesel- dan benzinewagens telt, kampt de fleetmarkt in 2015 en 2016 nog altijd met een aanzienlijk dieselaandeel van respectievelijk 78 en 71%. En de stikstofgassen die die wagens uitstoten, wegen zwaar door in hun Ecoscore.”

Ontdek hier de reactie van Febiac op deze studie

Dat laatste brengt ons naadloos bij het tweede onderdeel van Hooftmans presentatie: de impact van de wagen op het klimaat per brandstof. Hiervoor vergeleek de onderzoeker de emissie van de gemiddelde elektrische, benzine- en dieselwagen in ons land in ons land, met daarbij ook de verwerking van brandstof, transport van voertuigen en dergelijke die binnen onze landsgrenzen gebeurt.

Uit die cijfers blijkt dat de impact van een benzinewagen op onze gezondheid dubbel zo groot is als die van een elektrische wagen. En bij dieselwagens is het verschil nog groter, zij hebben zes keer meer impact dan EV’s. “Opnieuw een argument voor een doorgedreven ontdieseling van de bedrijfswagenvloot”, besloot Hooftman.

#Auto #Business Driver #Fleet Management #Mobiliteit

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine