CO2-doelstellingen voor 2021: een race tegen de klok

Vanaf 2021 moet de automobielindustrie de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s terugdringen tot 95 g CO2/km. Het gaat om een Europese norm die constructeurs als industrie moeten halen. Omdat dit geen evidente opdracht wordt, heeft Europa een systeem van zogenaamde superkredieten uitgedokterd, waarbij de ecologische en zuinige modellen hun tegenpolen binnen het gamma compenseren. Maar dan nog wordt het een race tegen de klok …

Ondanks zwaar lobbywerk van de Duitse automobielindustrie heeft de EU voor 2021 normen opgelegd die niet min zijn.

Naast de CO2grens van 95 gr/100 km mogen nieuwe auto’s vanaf 2021 maximaal 3,9 l/100 km verbruiken. Eigenlijk is dat al het geval vanaf 2020, maar omdat er een overgangsregeling is ingesteld moet in dat jaar minimaal 95% van de auto-afzet aan de nieuwe eisen voldoen.

Haalt de constructeur die norm niet, dan krijgt hij voor elke verkochte wagen een boete van €95 per gram dat het voertuig meer dan de norm uitstoot.

Ter verduidelijking: 95 gr is de norm voor de industrie, maar dit betekent niet dat iedere consctructeur dat target individueel moet halen.

Er wordt enerzijds gekeken naar de historiek: hoeveel is de gemiddelde uitstoot over het hele gamma van de constructeur de afgelopen jaren.

Anderzijds kijkt men ook naar het gamma en de verkoopsvolumes. Een constructeur met veel compacte modellen in zijn gamma krijgt een strengere target dan een constructeur met grotere modellen.

Zo krijgt Jaguar Land Rover bijvoorbeeld 132 gr als doel, terwijl dat voor Toyota 94,3 gr is. Dat is enerzijds te verklaren doordat de verkoopsvolumes van een grote constructeur zoals Toyota veel zwaarder wegen in de berekening, maar dus ook door de historiek. Toyota zet al jaren in op hybride technologie, terwijl Land Rover met zijn zware terreinwagens minder snel ecologische stappen kan zetten.

Superkredieten

Ook al investeert de Europese automobielindustrie jaarlijks 50 miljard euro in R&D, waarvan een overgroot deel in motorontwikkeling, dan nog wordt de deadline van 2021 voor een aantal merken heel krap. De kans op monsterboetes is dus reëel.

Om de constructeurs toch wat respijt te geven, werd de overgangsmaatregel van de “superkredieten” in het leven geroepen. Autofabrikanten kunnen de emissie van modellen die veel uitstoten compenseren met zogenaamde superkredieten… die ze dan weer verdienen met extra zuinige en milieuvriendelijke modellen.

Zo wordt een auto met een uitstoot van minder dan 50 gram dubbel geteld in 2020. In 2021 tellen ze 1,67 keer mee, en zo wordt dit jaarlijks steeds verder afgebouwd.

Dalend marktaandeel diesel, hogere CO2-uitstoot

Maar dan nog staat de automobielindustrie voor een immense uitdaging en die is rechtstreeks gelinkt aan… de dalende populariteit van de diesel. Een diesel stoot ongeveer 15 procent minder CO2 per kilometer uit dan een benzinemotor.

Bij een prognose van 30% minder verkochte diesels voor de komende jaren kom je dan uit bij een stijging van de CO2-uitstoot met 5%. Dat verklaart ook meteen waarom constructeurs zo zwaar inzetten op de electrificatie van hun gamma’s, alleen via die piste kunnen ze een grote daling van de CO2-uitstoot bewerkstelligen.

Maar hoe dan ook zit je hier met een patstelling: diesels worden geweerd omwille van hun fijnstof-uitstoot maar ze doen het wel beter qua CO2-uitstoot dan benzinemotoren.

Picture: PA Consulting

Goede en … minder goede leerlingen

PA Consulting Group maakte een uitgebreide marktstudie over de nieuwe emissienorm en doet ook voorspellingen op basis van historische data en de technologische strategie die de constructeurs de komende jaren gaan volgen.

Volgens hun berekeningen zouden slechts vier van de 11 constructeurs (zie infografiek) de norm halen. De vier goede leerlingen zijn Volvo, Toyota, Renault-Nissan en Jaguar Land Rover.

Premium constructeurs zoals Daimler en BMW flirten wel met de grens maar zouden het volgens de studie van PA Consulting toch net niet halen. Hetzelfde verhaal bij volumeconstructeurs zoals FCA Group, PSA Group (dus inclusief Opel-Vauxhall), Ford, Volkswagen en Hyundai-Kia.

Superboetes en duurdere auto’s

De repercussies van het niet halen van de norm kunnen behoorlijk ingrijpend zijn, de boetes kunnen voor sommige constructeurs oplopen tot meer dan een miljard euro Het boetetarief is voor iedereen hetzelfde: 95 euro per gram overschrijding van de norm. Wel te verstaan: de individuele targetnorm per merk (zie tabel).

De bal ligt nu in het kamp van de constructeurs, die alle technologische zeilen moeten bijzetten om die CO2-norm te halen. Maar investeringen in alternatieve vormen van aandrijving kosten veel geld … en uiteindelijk zullen constructeurs die rekening doorsturen naar de consument. Projecties spreken van een meerprijs tussen de 1.000 en 3.000 euro per voertuig.

Het is nog een extra kopzorg voor een industrie die toch al onder grote druk staat.

#Auto

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Trending