“Coronavirus kan positief effect hebben op restwaarden”

De analisten van Autovista analyseerden de impact van het coronavirus (of COVID-19) op de automobielindustrie. Met name op de markt voor tweedehands auto’s en de restwaarden. Zou dat verdomde coronavirus dan toch nog een positieve effect hebben?

We wetend dat een permanent verzwakte economie snel tot een recessie kan leiden.

“De intensivering van de COVID-19-epidemie kan een scherpe daling van het consumentenvertrouwen veroorzaken, met als gevolg een daling van de uitgaven, wat vooral gevolgen zou hebben voor dure artikelen en dus waarschijnlijk ook voor de nieuwe en gebruikte automarkten”, zegt Neil King, data-analysespecialist bij Autovista.

Normaal gesproken heeft de vraag naar nieuwe auto’s meer te lijden dan de vraag naar gebruikte auto’s wanneer de economie onder druk staat.

“Het aanbod van nieuwe auto’s zou kunnen worden beïnvloed als de fabrikanten niet in staat zijn om onderdelen in de betrokken landen te betrekken”, stelt de Autovista-specialist. “Tijdelijke sluitingen zullen leiden tot een tekort aan onderdelen en in sommige gevallen zal de productie van voertuigen onvermijdelijk voor dagen, weken of zelfs maanden worden stopgezet.”

Problemen in het aanbod van nieuwe auto’s van welke aard dan ook, leiden tot een toename van de vraag naar gebruikte auto’s. En zoals dat gaat met vraag en aanbod, stijgt de prijs – in casu de restwaarde – naarmate het goed schaarser wordt.

Een ander mogelijk neveneffect van de vermindering van het aanbod: “Als de situatie van het coronavirus verslechtert, kan dit gevolgen hebben voor de catalogusprijzen van nieuwe auto’s en/of de aangeboden kortingen. Naast de beperkingen op het aanbod van nieuwe auto’s zou dit ook gevolgen hebben voor de restwaarden van de betrokken auto’s.”

Ook zouden vertragingen bij de levering van nieuwe auto’s op korte termijn leiden tot een daling van het aantal registraties. Dealers kunnen immers alleen de auto’s verkopen die ze zelf hebben. “Dit zou ook het effect hebben dat de prijzen van recentere tweedehandsauto’s stijgen of in ieder geval stabiliseren, aangezien hun volume zou dalen “, concludeert Autovista.

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending