En wat als telewerken niet alle mobiliteitsproblemen oplost?

Sinds de COVID19 lockdown is telewerken is nog nooit zo in de populair geweest. Het wordt door iedereen naar voor geschoven als een van de belangrijkste oplossingen voor mobiliteit. Het Stratec-ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in mobiliteit en ruimtelijke ordening waarschuwt voor dit idee… Peri-verstedelijking, zegt u dat iets?

Na de Tweede Wereldoorlog konden arbeiders verder van hun werkplek gaan wonen dankzij de aanleg van snelwegen en (hogesnelheids)spoorlijnen. Dit wordt peri-verstedelijking genoemd.

“In deze zones- noch stad, noch platteland – tussen de grote steden van België is de afhankelijkheid van de auto onvermijdelijk geworden”, zegt Georges Fuchs, mobiliteitsexpert bij Stratec, aan onze collega’s in L’Echo. “In feite zijn de tijdbesparingen van gisteren de verkeersopstoppingen van vandaag.”

Wat als telewerk bijdraagt aan deze territoriale spreiding? Regelmatig thuiswerk zou ervoor kunnen zorgen dat werknemers nog verder weg van hun werkgever gaan wonen. Pendelafstanden zouden langer zijn, maar minder frequent.

“Dit zou de trend naar stedelijke expansie verder kunnen versterken met meer verplaatsingen in termen van afgelegde kilometers en met transportmiddelen die niet noodzakelijkerwijs zijn aangepast aan de milieudoelstellingen”, voegt Stratec CEO Louis Duvigneaud in L’Echo toe.

En hij voegt eraan toe: “In Frankrijk zien we al een toename van de vraag naar landhuizen sinds de invoering van de lockdown.

Volgens de deskundigen van Stratec moeten steden aantrekkelijker worden gemaakt om te voorkomen dat families zich verplaatsen. “In dit opzicht zijn rekeningrijden, lagere verkeerssnelheden en het herbekijken van belastingen op bedrijfsauto’s zinvol”, klinkt het.

#Mobiliteit
Trending