Hoe trek je de elektriciteitskosten van een auto af?

Voor de toepassing van de aftrekpercentages van kosten gerelateerd aan de auto worden de elektriciteitskosten van elektrische wagens als brandstofkosten beschouwd.

Sinds 1 januari 2010 waren de brandstofkosten van personenauto’s – en dus ook van elektrische – beperkt aftrekbaar tot 75 % en dit zowel in de personen- als de vennootschapsbelasting.

Vanaf het aanslagjaar 2021, dat dus de facto begon op 1 januari 2020, zijn de brandstofkosten, en dus ook de elektriciteitskosten van elektrische voertuigen, aftrekbaar op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig. Het aftrekpercentage voor de elektriciteitskosten van een elektrische auto met een CO2-uitstoot van 0 g/km is dus 100%.

Indien een werkgever een elektrisch voertuig ter beschikking stelt van een werknemer en tevens tussenkomt in de elektriciteitskosten van de werknemer voor zover deze betrekking hebben op het opladen van het elektrisch voertuig, is deze vergoeding in principe als volgt aftrekbaar voor de werkgever:

– voor zover de vergoede kosten kunnen worden beschouwd als eigen kosten van de werkgever (louter professionele verplaatsingen voor de werkgever): aftrekbaar tot het geldende aftrekpercentage zoals hierboven aangegeven;

– in de mate dat de terugbetaling betrekking heeft op woon-werkverplaatsingen en zuivere privéverplaatsingen van de werknemer: aftrekbaar voor 100 % op voorwaarde dat het overeenstemmende voordeel van alle aard voor de werknemer op een individuele fiche is vermeld (al dan niet begrepen in het forfaitair geraamde voordeel van alle aard voor het ter beschikking gestelde voertuig).

#Auto #Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine