Jan De Nul en Stroohm maken werven toegankelijk voor EV’s

Jan De Nul is als gekende Belgische onderneming niet alleen actief in de maritieme- en offshore sector, ze zijn ook toonaangevend in civiele projecten, saneren van milieuverontreinigingen en projectontwikkeling. De impact op het milieu staat in al deze sectoren centraal vanuit hun overtuiging naar duurzame oplossingen. Hun bedrijfsprogramma Code Zero verenigt alle duurzaamheidsinitiatieven onder vier pijlers: zero uitstoot, zero ongevallen, zero afval en zero inbreuken. En daaruit komt automatisch in combinatie met hun focus op energietransitie en innovatie dat elektrisch rijden niet kan ontbreken in hun vooruitstrevend HR-beleid.

Fleet manager Christof De Waele is al jaren pionier op vlak van elektrificatie van de bedrijfsvloot van Jan De Nul. Met reeds meer dan 200 elektrische wagens en  laadpunten zijn ze  niet meer aan hun proefstuk toe maar rollen ze een duidelijke visie uit. In de nabije toekomst zullen het aantal laadpunten nog verdubbelen.

Stroohm is sinds het begin van de transitie naar een elektrisch wagenpark partner om dit te realiseren. Laadpunten op kantoor en bij medewerkers thuis werden conform een duidelijke car-policy voorzien waarbij de laadkosten werden geoptimaliseerd. Maar voor wie veel op de baan is en op afgelegen plaatsen werkt waar geen vaste infrastructuur is, laat staan laadpalen zijn, moet men creatief aan de slag. Zo gezegd zo gedaan en Jan De Nul ontwikkelde een mobiele werf container met geïntegreerde Stroohm-laadpunten.

De laadcontainer kan 4 elektrische wagens aan vol vermogen laden in de voormiddag en nog eens 4 wagens in de namiddag. Met een aansluiting van 63A die eenvoudig kan aangesloten worden op een lokale werfkast worden de 2 dubbele laadpunten gevoed. Een noodstop alsook een externe GSM-antenne zijn voorzien om het verbruik te communiceren met het centrale beheersysteem. De container is zo ontwikkeld dat de laadpunten niet beschadigd kunnen worden en de containers praktisch kunnen gestapeld en vervoerd worden zonder schade. Hiermee zijn ook de werfleiders op de meest afgelegen werven ondersteund en kunnen ze met een volle batterij naar huis rijden zonder zich zorgen te maken of er laadpunten onderweg zijn en hoe lang ze daar moeten laden.

Voor de structurele werken zoals de Oosterweel verbinding te Antwerpen waar gedurende jaren wordt gewerkt heeft Stroohm vaste laadpunten voorzien. Rondom Antwerpen op strategische werf locaties worden met Stroohm laadpunten de elektrische bedrijfswagens geladen. Zo draagt Stroohm een steentje bij aan niet alleen een betere wegen infrastructuur maar ook naar duurzame mobiliteit. 

#Auto #Fleet Management #Mobiliteit

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine