Openbaar vervoer maakt slagzij door Covid-19

Het openbaar vervoer had het al niet gemakkelijk voor de coronacrisis en die negatieve trend zet zich nu fors door, zo blijkt uit de Global State of the Consumer Tracker van consultingbedrijf Deloitte Belgium. Bijna de helft van Belgische consumenten wil in de komende drie maanden het openbaar vervoer vermijden omwille van COVID-19. Daarmee worden de trends bevestigd die studies van VAB en MOBI ook al aangaven …

Deloitte Global interviewde 3.000 Belgische consumenten om een beeld te krijgen van de belangrijkste bekommernissen op economisch en gezondheidsvlak die de mobiliteitsbehoeften en –gedragingen van het publiek sturen na afloop van de lockdown. Tegelijk bevroeg Deloitte België 40+ organisaties die het integrale Belgische mobiliteitsecosysteem vertegenwoordigen, gaande van openbaarvervoerbedrijven en beleidsmakers tot autoleasemaatschappijen en technologische scale-ups. De resultaten van beide enquêtes werden gecombineerd om deze nieuwe studie te creëren: de toestand van de mobiliteit na COVID-19.

Ook de komende jaren mijden we het openbaar vervoer

Uit de bevraging blijkt niet alleen een korte termijn effect maar 73% van de organisaties binnen het Belgische mobiliteitsecosysteem is ervan overtuigd dat de consumenten zich in de komende twee tot drie jaar onzeker zullen blijven voelen over het gebruik van het openbaar vervoer. 63% meent dat dit zal resulteren in een verminderd gebruik van het openbaar vervoer in diezelfde periode.

Zoals in iedere studie die we over dit onderwerp gelezen hebben, wordt de motorfiets straal genegeerd als alternatief

Iedereen met de auto en fiets?

Als we massaal het openbaar vervoer mijden, blijft in veel gevallen de auto als belangrijkste alternatief over. Bij Deloitte vrezen ze dat de files dan in volle kracht zullen terugkeren door een forse toename van het autogebruik.

Aled Walker, Deloitte Belgium Future of Mobility Leader: “Voor de herstart van de economie is het cruciaal dat mensen zich op een veilige manier kunnen blijven verplaatsen. Er bestaat echter een risico op meer files tenzij er aangepaste initiatieven worden genomen, bijvoorbeeld om te garanderen dat flexibel werken een essentieel aspect wordt van ‘the next normal’.

95% van de ondervraagde mobiliteitsorganisaties denkt dat het gebruik van persoonlijke fietsen/steps in de toekomst zal toenemen en 70% meent dat deelfietsen/-steps een vergelijkbaar traject zullen kennen. De fietsinfrastructuur is echter nog niet geschikt om die vraag te ondersteunen. Volgens VIAS rekenen drie op vier Belgische consumenten op de overheid om meer investeringen te doen in fietspaden.

Zoals in iedere studie die we over dit onderwerp gelezen hebben, wordt de motorfiets straal genegeerd als alternatief. Bizar, gezien dit vervoermiddel qua autonomie en snelheid een goed alternatief voor de auto is, minus de fileproblemen.

Fiscaal: rekeningrijden opnieuw op tafel

Twee derde van de mobiliteitsorganisaties is voorstander van een verschuiving naar een gebruiksbelasting, gebaseerd op wanneer en waar met een voertuig wordt gereden. Zo moeten verantwoorde transportkeuzes worden gestimuleerd, bijvoorbeeld via slimme fileheffingen ter vervanging van de huidige belasting op basis van het bezit van een wagen. De overheid wordt ook aangespoord om meer juridische duidelijkheid te scheppen inzake nieuwe vormen van mobiliteit (bv. e-steps, autodelen), vooral met omvatting van een geharmoniseerde behandeling op fiscaal vlak en inzake sociale zekerheid. Ze moet ook zorgen voor een eenvoudige naleving als het gaat om multimodale mobiliteit. Dit kan de aantrekkelijkheid van alternatieven voor de auto vergroten, in het verlengde van de succesvolle toename van het fietsgebruik door werknemers in de voorbije jaren. Dat gebruik werd dubbel zo groot van 2018 tot 2019.

#Mobiliteit

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine