Sectorfederaties over 2020: dit waren de trends

De sectorfederaties Traxio, Febiac en Renta hebben in een gezamenlijk persbericht een round up gemaakt van het jaar 2020. De belangrijkste conclusie: hopen op een beter 2021 want met circa 425.000 nieuw ingeschreven auto’s laat 2020 het zwakste resultaat in meer dan 20 jaar optekenen.

De belangrijkste trends

  • Totale markt nieuwe inschrijvingen krimpt met 20% tot 425.000 eenheden
  • Verhuur- en leasingsector kregen klappen door uitstelgedrag
  • Leveringsproblemen zorgden voor extra vertraging
  • De tweedehands automarkt beperkt de terugval tot 6%.
  • Hybrides stijgen van 4,6% naar 9,5%, diesels nog steeds een derde van de markt
  • Populariteit SUV’s blijft stijgen
  • Belg heeft voorkeur voor individueel vervoer en multimodaliteit (met vooral meer fietsen)

“De covid-lockdown in het voorjaar bracht de nieuwverkoop van auto’s en de auto-inschrijvingen een dusdanige klap toe dat de markt er tot op vandaag niet van is hersteld. Het dieptepunt kwam er in april. Tijdens die maand werden amper iets meer dan 5.000 nieuwe auto’s ingeschreven. Dat is ruim 90% minder dan tijdens diezelfde maand een jaar eerder, een ongeziene situatie”, opent het persbericht.

De zomermaanden brachten een kortstondig herstel, in september piekte de nieuwe automarkt zelfs boven die van 2019 uit, zij het met amper 1 procent… om enkele weken later opnieuw terug te vallen door de tweede corona-piek. Toch toonde deze periode de inherente gezondheid van de markt volgens Febiac, Renta en Traxio.

Klanten behouden vertrouwen

“Het feit dat de klant opnieuw op de afspraak was, is in onze ogen een bewijs dat onze garages op een overtuigende wijze de veiligheidsprotocollen hebben ingevoerd en toegepast. Het vertrouwen van de klant is nooit weggeweest. Tijdens de tweede coronapiek in oktober en een nieuwe sluiting van de showrooms, bleef het gelukkig wél toegelaten om eerder bestelde voertuigen aan de klant – particulier én zakelijk – uit te leveren. Zo werd november minder dramatisch dan de lente en kon de terugval beperkt worden tot 16% (-5,5% op de tweedehandse automarkt).”

Verhuur en leasing kregen klappen

“De sluiting van de showrooms is evenwel niet de enige verklaring voor de lagere inschrijvingscijfers. Zo heeft het stilvallen van het toerisme een grote impact gehad op de kortetermijnverhuur van voertuigen. Verhuurvloten werden daarom sterk ingekrompen en niet terug aangevuld. Dat effect alleen al betekent naar schatting 6.000 inschrijvingen minder op jaarbasis.”

Ook bedrijven gingen noodgedwongen op de rem staan. Bij het ene werden voorziene uitbreidingen van de bedrijfsvloot uitgesteld, bij het andere moesten activiteiten en dus ook voertuigvloten worden afgebouwd.

“Ook bedrijven gingen noodgedwongen op de rem staan. Bij het ene werden voorziene uitbreidingen van de bedrijfsvloot uitgesteld, bij het andere moesten activiteiten en dus ook voertuigvloten worden afgebouwd. Bovendien werden heel wat lopende leasingcontracten verlengd, en dat heeft natuurlijk invloed op de vervanging van voertuigen, de vernieuwing van het voertuigpark en het totale aantal inschrijvingen.”

Problemen met leveringen

Een derde belangrijke factor is het stilvallen van de autoassemblage: “Door de COVID-uitbraak stokte de toelevering en zo de productie van de voertuigen. Ook dat weerspiegelt zich in de inschrijvingsresultaten van 2020, al kunnen we hier wel rekenen op een inhaalbeweging volgend jaar. Hoe dan ook, de heropstart van de autohandel begin december komt te laat om de gecumuleerde achterstand van momenteel -22% nog weg te werken. Met een verwacht jaartotaal van ongeveer 425.000 nieuw ingeschreven auto’s wordt 2020 met zekerheid het zwakste jaar in meer dan 20 jaar. We moeten al terug naar 1997 (396.240 nieuwe au-to-inschrijvingen) om nog lagere cijfers te vinden.”

De tweedehands automarkt beperkt de terugval tot 6%.

De analyse van de sectorfederaties: “Tussen juni en oktober van dit jaar overstegen de inschrijvingen van tweedehandse personenwagens de resultaten van vorig jaar. Daardoor is de terugval van de globale tweedehandsmarkt beduidend kleiner (-6%) dan bij de nieuwmarkt (-22%). De blijvend goede resultaten voor de tweedehandse automarkt zijn toe te schrijven aan het feit dat in onzekere economische tijden meer mensen kiezen voor een tweedehandse wagen dan voor een nieuwe wagen. Ook heeft een aantal mensen vast beslist om verplaatsingen tijdelijk eerder in de veilige bubbel van een (tweedehandse) auto te doen in plaats van met het openbaar vervoer. En zeker niet te vergeten: de onmiddellijke beschikbaarheid van deze occasiewagens was een extra troef op een ogenblik dat de gemiddelde levertermijnen voor nieuwe voertuigen door de coronacrisis fors waren opgelopen.”

“De tweedehandse lichte bedrijfsvoertuigen doen het veel beter dan de nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen. Je zou kunnen zeggen dat zich hier een gelijkaardige trend aftekent zoals bij de personenwagens. Zelfs beter nog want het ziet ernaar uit dat de cijfers van dit jaar die van vorig jaar zullen evenaren. Een aantal bedrijven en zelfstandige ondernemers heeft geopteerd om eerder een tweedehands lichte bedrijfsvoertuig te kopen in plaats van een nieuw: dit heeft uiteraard alles te maken met onzekerheid.”

Hippe hybrides, diesel vertoont lichte stijging

Qua aandrijvingen valt het groeiende aantal nieuwe auto’s op dat elektrisch of deels elektrisch rijdt. De batterij-elektrische auto’s zagen hun marktaandeel haast verdubbelen van 1,5% in 2019 tot 2,9% in 2020. Bij de hybrides ging het nog net iets harder: van 4,6% naar 9,5%.

“Dat daarnaast het overwicht van de dieselmotor achter ons ligt, is oud nieuws. Maar het valt op dat de terugval ervan gestopt lijkt. Diesels vertegenwoordigen dit jaar 33% van de markt, dat is zelfs lichtjes hoger dan in 2019 (31%). Nu de nieuwste generatie dieselmotoren na de roetuitstoot ook de uitstoot van stikstofoxides heeft weten te decimeren, wegen de sterktes van de dieselmotor op het vlak van brandstofverbruik (en dus CO2-uitstoot) opnieuw zwaarder door.”

De batterij-elektrische auto’s zagen hun marktaandeel haast verdubbelen van 1,5% in 2019 tot 2,9% in 2020

“Net als in 2019 blijven SUV’s en crossovers de modelkeuze aanvoeren. Vier op tien nieuwe auto’s hebben een wat hogere opbouw dan een traditi-nele berline, break of hatchback en worden tot de SUV’s of crossovers gerekend. Met 23% van de automarkt zijn de medium SUV’s het meest populaire segment, voor de kleine gezinswagen (19,8%) en de kleine SUV (13,9%). Wie nog steeds overtuigd is dat SUV gelijkstaat met buitenmaats, staat het best even stil bij het marktaandeel van de grote SUV’s. Dat blijft onder de 4%; een kleine niche dus. In de klasse van de grote voertuigen doen grote breaks en familiewagens het trouwens beter dan de SUV’s”, concluderen de sectorfederaties.

Eigen vervoer heeft de voorkeur

Vrijetijdsverplaatsingen, gemotoriseerd of niet, blijven erg talrijk en compenseren ten dele de afname van woon-werkverkeer. De lockdowns, het thuiswerken, de sluiting van niet-essentiële handelszaken, het stilvallen van culturele activiteiten, vakantie in eigen tuin… het heeft allemaal een invloed gehad op onze verplaatsingen.

“Hoeveel minder kilometer we allen samen hebben afgelegd is nog voer voor mobiliteitsonderzoek, maar de automobielsector ziet duidelijke indicaties aan de hand van de bedrijfsresultaten. Minder onderhoud, minder herstellingen en minder vervanging van slijtageonderdelen zijn vaststellingen die veel automobielbedrijven moeten doen. En ook dat heeft, naast de dale-de verkoopscijfers, invloed op hun bedrijfsresultaten.

“Dé winnaar van de coronacrisis is ongetwijfeld de fiets, en dan meer bepaald de elektrisch ondersteunde variant ervan. Die elektrische fiets was al langer aan een sterke opmars bezig, maar afgelopen zomer ging de verkoop door het dak. Heel wat fietsenzaken en verdelers kwamen gewoonweg zonder voorraad te zitten.”

Een belangrijke conclusie:  de Belg is multimodaler geworden, met een uitgesproken voorkeur voor eigen vervoersmiddelen, én hij blijft zich verplaatsen ook wanneer het werk dat minder vereist en de reis- en ontspanningsmogelijkheden veel beperkter zijn.

#Auto #Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending