Takeldiensten komen met actieplan voor files

2013-11-14_illuDETABEL, de Groepering van de Takel- en Bergingsbedrijven van België, aangesloten bij FEDERAUTO, komt met 7 voorstellen om de alsmaar toenemende files ten gevolge van een verkeersbelemmering te bestrijden.

Er is reeds een geplande wijziging van het KB van 1 december 1975, maar volgens DETABEL moet dit aangevuld worden met 7 andere essentiële elementen die betrekking hebben op de prioritaire voertuigen en op de operationele invulling.

Prioritair voertuig:

1. Het geluid: gebruik van een sirene met een specifieke toon.

2. Het licht: duidelijk herkenbare rode zwaailichten.

3. Sensibilisering van de automobilisten: de automobilisten moeten gesensibiliseerd worden (campagne i.s.m. BIVV bv.) zodat ze hun gedrag aanpassen en de takel- en bergingsvoertuigen die op weg zijn voor een interventie doorlaten tussen de files. Zeker als de pechstroken versperd zijn of er helemaal geen pechstroken zijn.

Operationele invulling:

4. Directe oproep = gelijktijdig aansturen van de takeldiensten met andere hulpdiensten zou het gemis van eerdere stand-by standplaatsen kunnen opvangen. Het bewijs werd meermaals geleverd dat deze manier van werken een tijdswinst per ongeval van minstens 20 minuten garandeert. Hoe sneller de takeldiensten worden verwittigd hoe minder lang zij zelf in de file staan om de plaats van incident te bereiken. De files zullen op deze manier aanzienlijk worden ingekort.

5. Dadelijk veiligstellen van de plaats van incident

Door het dadelijk uitrukken van een signalisatievoertuig wordt de plaats van het incident sneller veiliggesteld. Veiligstellen van hinderverwekker, takelaar, politiediensten en gemeenschap. Hierdoor vermijden van aanrijdingen in de staart van de files.

6. Kwaliteit, service worden gegarandeerd door het DETABEL-label “Takelmeester”

Mede door het systeem van de directe oproep, wordt er gegarandeerd dat er steeds het juiste takelvoertuig ter plaatse komt. Specifieke vermelding in lastenboek welk voertuig er nodig is om takel- en/of bergingswerkzaamheden uit te voeren op A-wegen.

Efficiëntie van de werkzaamheden is in deze situatie van zéér groot belang.

7. Uniformiteit wagenpark

Naar analogie met andere hulpdiensten, moeten takelbedrijven duidelijk herkenbaar zijn:

  • Herkenbaarheid vereist een uniformiteit in kleur
  • Belettering
  • Toon van de sirene en
  • Kleur van de zwaailichten (rood)
Tags: Mobiliteit