Vergroening van bedrijfswagens in 2026: er komt een tweede lezing in de Commissie financiën van de Kamer

Het wetsontwerp over de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit – een project dat minister Vincent Van Peteghem nauw aan het hart ligt – werd op 14 september door de federale regering ingediend in de Kamer en werd (reeds) deze woensdag behandeld in de Commissie Financiën. En hoewel de Vivaldi-coalitie had gevraagd het wetsontwerp met spoed te behandelen, komt er toch een tweede lezing.

Nadat de federale minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, zijn plannen voor de vergroening van bedrijfswagens tegen 2026 had toegelicht, kreeg elke partij de gelegenheid het woord te nemen en een hele reeks vragen te stellen.

De N-VA heeft een amendement ingediend om de aftrekbaarheid van plug-in hybride auto’s in de huidige vorm te handhaven tot 2026. “Wij vragen dat hybride auto’s in 2023, 2024 en 2025 niet zwaarder worden belast dan nu het geval is,” aldus Joy Donné. “Op die manier kunnen degenen die nu een kleinere of goedkopere bedrijfswagen hebben, de komende jaren nog steeds kiezen voor een milieuvriendelijk alternatief, zonder dat zij gedwongen worden er afstand van te doen. Met dit voorstel doen we geen afbreuk aan de CO2-doelstellingen die tegen 2030 moeten worden gehaald. Wij zorgen er alleen voor dat de overgang realistischer en socialer wordt.”

Ter herinnering: het voorstel voorziet in een geleidelijke vermindering van de maximale belastingaftrek voor auto’s die CO2 uitstoten die worden aangeschaft tussen juli 2023 en december 2025: 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en 0% in 2028.

Tijdens de stemming over de artikelen werd dit amendement verworpen.

Klik hier om alles te weten te komen over het wetsontwerp

Ook Marie-Christine Marghem, voorzitter van de Commissie en lid van de MR, nam het woord. De voormalige federale minister van Energie uitte haar bezorgdheid over het wetsvoorstel. Dit zijn de hoofdpunten van haar toespraak:

“Hoewel dit wetsontwerp betreffende de vergroening van het wagenpark noodzakelijk is en een belangrijke stap in de reductie van de CO2-uitstoot betekent, mag het niet alleen bij mooie woorden blijven. We moeten ervoor zorgen dat deze wet niet contraproductief is. Wat zullen de gevolgen voor de begroting in de komende jaren zijn en wat zullen de gevolgen zijn voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in ons land? Een dergelijke vergroening zal leiden tot een toename van het elektriciteitsverbruik, terwijl we ons tegelijkertijd kernenergie ontnemen om over te schakelen op gas, waardoor het CO2-reductievoordeel van deze vergroening teniet wordt gedaan door de extra geproduceerde CO2. Afgezien van het feit dat dit beleid meer vervuilend is, komt de budgettaire last van dit beleid nog bovenop het vraagstuk van de vergroening.”

Nadat aan het eind van de zitting over de verschillende artikelen werd gestemd, heeft het Vlaams Belang gevraagd en vergekregen dat de tekst voor een tweede lezing naar de Commissie Financiën teruggaat. “Wij nodigen de minister uit ons cijfers voor te leggen die zijn stelling van budgetneutraliteit ondersteunen”, aldus Wouter Vermeersch.

Dit zal hoogstwaarschijnlijk slechts een formaliteit zijn.

Noteer ook dat de artikelen 25 en 26 (over CO2 bijdrage) ter herziening aan de Commissie Sociale Zaken werden voorgelegd. Beide artikels werden aangenomen.

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending