Weg nog niet volledig vrij voor elektrische bedrijfswagen: deze horde moet nog genomen worden

Afgelopen week kon u al bij ons lezen dat de Raad van State het wetsontwerp betreffende de vergroening van het bedrijfswagenpark grotendeels goedkeurde, met slechts enkele kleine adviezen. Daarmee is de kous echter nog niet af. Pas ten vroegste in oktober zal het wetsontwerp van Minister Van Peteghem (CD&V) gestemd worden.

De Raad van State is immers niet het enige orgaan dat zijn zegje moet doen over de CO2-neutrale bedrijfswagen. Ook het advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) moet nog volgen, en dat zou volgens bronnen pas in september volgen. Concreet betekent dit dat de behandeling in de commissies van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ten vroegste eind september zal gebeuren en de plenaire behandeling niet voor de maand oktober te verwachten is. Het kan ook nog later worden uiteraard. En dat zorgt op zijn beurt voor problemen.

De vertraging die het wetsontwerp nu oploopt, heeft immers gevolgen. Een aantal maatregelen, zoals bepaalde aanpassingen aan het mobiliteitsbudget en de (verhoogde) aftrekbaarheid voor laadpalen bij particulieren en bedrijven hadden oorspronkelijk immers een ingangsdatum op 1 september. Die datum is dus niet meer haalbaar. “Het is altijd mogelijk dat er retroactiviteit wordt voorzien in de wet, maar het lijkt ons verstandig ervan uit te gaan dat ook voor deze maatregelen de aanvangsdatum zal uitgesteld worden”, lezen we in een mail die Mobia rondstuurde naar aanleiding van de vertraging.

#Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine