Bedrijfswagens: alles over de fiscaliteit in 2021

fiscalité 2021

Hoe bereken je de aftrekbaarheid, het VAA en de CO2-bijdrage? Op basis van welke CO2-waarden? Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn plug-in hybride auto niet als een “fake” hybride wordt beschouwd? In dit artikel komt u (bijna) alles te weten over de fiscaliteit van uw bedrijfswagen in 2021.

1. Welke CO2-waarde moet gebruikt worden voor de fiscaliteit van bedrijfswagens?

De regering De Croo heeft besloten het standpunt van de FOD Financiën in 2020 te verlengen.

Er moet dus rekening gehouden worden met volgende CO2-waarden :

 • NEDC 1.0 als het voertuig alleen een NEDC-waarde heeft ;
 • WLTP als het voertuig alleen een WLTP-waarde heeft;
 • NEDC 2.0 OR WLTP (uw keuze) als het voertuig een NEDC-waarde en een WLTP-waarde heeft..

Het gelijkvormigheidsattest (COC) van het voertuig kan worden geraadpleegd om na te gaan of een voertuig twee CO2-emissies heeft (WLTP en NEDC 2.0). Het COC van een voertuig met twee CO2-emissiewaarden vermeldt zowel een tabel (item 49.1) met de NEDC-waarden voor brandstofverbruik als CO2 EN een tabel (item 49.4) met de WLTP-waarden voor brandstofverbruik en CO2.

De “gewogen, gecombineerde” CO2-waarde moet gebruikt worden voor oplaadbare elektrische voertuigen en de “gecombineerde” CO2-waarde voor andere motorisaties.

OPGELET 1: Voor plug-in hybrides die als “fake”-hybrides worden beschouwd, zijn er andere regels met betrekking tot CO2. Zie vragen 3 en 4.

OPGELET 2 : Deze regels vallen wel onder de federale bevoegdheid. Voor de verkeersbelasting en BIV – evenals voor de ecomalus – zijn de Gewesten bevoegd. Het zijn dus de regionale overheden die de overgang van NEDC naar WLTP voor deze belastingen zullen moeten beslissen en organiseren. In Vlaanderen zal de WLTP-norm gebruikt worden voor alle auto’s die vanaf 1 januari 2021 ingeschreven worden.

^ Terug naar boven ^

2. Hoe de aftrekbaarheid berekenen van een bedrijfswagen?

Sinds 1 januari 2020 is de aftrekbaarheid van bedrijfswagens lineair.

Ze komt overeen met deze formule :

120% – (0,5% X coëfficiënt X CO2/km)

Zoals u kan zien, bevat deze formule een notie van coëfficiënten. Wat houdt dat in?

 • Het coëfficient is 1 voor voertuigen die op diesel rijden
 • Voor voertuigen die op aardgas rijden, ligt het coëfficient op 0,90, maar enkel op voorwaarde dat de wagen niet meer dan 11 fiscale pk’s heeft.
 • Voor alle andere brandstoffen en motorisaties wordt het coëfficient 0,95 gebruikt. (ook plug-in dieselhybrides)

^ Terug naar boven ^

3. Hoe ziet de aftrekbaarheid van plug-in hybrides eruit in 2021?

Om te kunnen genieten van een voordelige aftrekbaarheid, moeten plug-in hybride bedrijfswagens voldoen aan twee strikte voorwaarden:

 1. een batterijcapaciteit van ten minste 0,5 kWh
 2. deze plug-ins mogen niet meer dan 50 g CO2/km uitstoten

Onder gewicht van het voertuig wordt de massa van het voertuig, voor 90% met alle vloeistoffen gevuld en met het gewicht van de bestuurder (75 kilo) verstaan.

Als volledig aan deze twee voorwaarden is voldaan, wordt bij de berekening van de aftrekbaarheid rekening gehouden met het door de fabrikant aangekondigde CO2-niveau van de plug-in hybride voor de berekening van de aftrekbaarheid.

Als echter aan ten minste één van de twee voorwaarden niet is voldaan, kan uw auto worden beschouwd als een “fake” hybride, wat de fiscaliteit minder gunstig maakt . Zie vraag 3 voor meer info.

^ Terug naar boven ^

4. Wat verstaat men onder fake hybrid?

Een “fake” hybride is een plug-in hybride voertuig dat niet voldoet aan ten minste één van de twee essentiële voorwaarden die in vraag 3 worden genoemd.

Voor deze “fake” hybrides is de (negatieve) impact groot en dat zowel op het vlak van VAA al CO2 van het overeenstemmende voertuig.

Bestaat er geen overeenstemmend voertuig? Dan wordt de opgegeven CO2-uitstoot van de plug-in hybride auto met 2,5 vermenigvuldigd.

Klik hier om alles te weten te komen over fake hybrides

De FOD Financiën houdt een lijst bij van de “fake” hybrides, de overeenstemmende voertuigen en, bij gebrek daaraan, de CO2-waarden waarmee rekening moet worden gehouden.

OPGELET: Plug-in hybride bedrijfswagens die vóór 1 januari 2018 zijn aangeschaft, zijn niet onderworpen aan de gelijkwaardigheidsregels. En dat ook als ze niet voldoen aan de twee bovengenoemde criteria. Het zal dus de CO2-waarde zijn die op het COC vermeld staat die in de 2020-formule zal worden gebruikt. De datum van ondertekening van de koop- of leasingovereenkomst is bepalend.

Voorbeeld: als de aankoopbon of het leasecontract uiterlijk op 31 december 2017 is ondertekend, maar de auto in 2018 in gebruik is genomen, zal de op het COC vermelde CO2-waarde worden gebruikt voor de berekening van het aftrekpercentage tot het einde van het contract of de verkoop van het voertuig.

^ Terug naar boven ^

5. Kan een full hybrid beschouwd worden als een “fake” hybrid?

Volledig hybride auto’s (zelfoplaadbaar, dus) kunnen op geen enkele manier worden beschouwd als “fake” hybrides. Fiscaal worden ze behandeld als benzineauto’s.

^ Terug naar boven ^

6. Wat is de aftrekbaarheid van een elektrische bedrijfswagen?

Sinds 1 januari 2020 is de aftrekbaarheid van elektrische bedrijfswagens teruggebracht naar 100% (voordien 120%)

In feite is sinds 2020 niets (zelfs geen fietsen) meer 120% aftrekbaar zijn.

^ Terug naar boven ^

7. Wat zijn de aftrekbaarheidsschalen van bedrijfswagens ?

De aftrekbaarheidvork gaat van 100 tot 50% , behalve voor voertuigen die meer dan 200 g CO2 uitstoten.

Deze drempel van 50% is van toepassing op dieselauto’s die 140 g (en meer) CO2/km uitstoten. Voor voertuigen die op benzine rijden, zal deze drempelwaarde worden bereikt op ongeveer 147 g CO2/km.

Er is echter een uitzondering gemaakt: voertuigen die meer dan 200 g CO2/km uitstoten, zullen worden gestraft en hun fiscale aftrekbaarheid zal dalen tot 40%.

^ Terug naar boven ^

8. Hoe zullen de uitgaven (met name de brandstofkosten) fiscaal worden behandeld?

Alle kosten met betrekking tot de bedrijfswagen (onderhoud, herstellingen, brandstof, enz.) zijn aftrekbaar op hetzelfde niveau als het voertuig.

Als de auto van de zaak dus voor 71% aftrekbaar is, geldt dat ook voor de kosten van die auto.

De behandeling van deze uitgaven is inderdaad anders als de brandstofkosten al dan niet door de onderneming worden gedekt. Deze regels zijn al enige tijd van kracht.

^ Terug naar boven ^

9. Mijn bedrijfswagen is een tweedehandswagen of werd voor 2020 geregistreerd. Ontsnapt hij aan dit nieuwe belastingregime?

Nee, alle bedrijfswagens, of ze nu nieuw, gebruikt of zelfs al in omloop waren voor die datum, zullen onderworpen zijn aan het nieuwe aftrekbaarheidsregime.

Er zijn echter uitzonderingen.

Daarnaast behouden plug-in hybride bedrijfswagens die vóór 1 januari 2018 zijn aangeschaft hun huidige aftrekbaarheid tot de verkoop van het voertuig of het einde van het leasecontract. Het bestelformulier of de ondertekening van het leasecontract is bindend.

En voor particulieren (zelfstandigen) behoudt elke bedrijfswagen die vóór 1 januari 2018 is aangeschaft (aankooporder of leasingcontract als bewijs) zijn aftrekbaarheid.

Voorbeeld van deze twee uitzonderingen: als de aftrekbaarheid 90% bedraagt in 2018-2019, blijft dit tarief van toepassing tot de verkoop van het voertuig of het einde van het leasecontract.

^ Terug naar boven ^

10. Worden bedrijven en zelfstandigen fiscaal op dezelfde manier behandeld?

Ja, het nieuwe belastingregime is hetzelfde zijn voor bedrijven en zelfstandigen.

Maar…. er is een maar! Voor zelfstandigen blijft de stapsgewijze aftrekbaarheid – zoals toegepast in 2018 of 2019 – van toepassing voor auto’s die tot 31 december 2017 zijn aangeschaft. De ondertekening van de bestelbon of het leasecontract geldt als bewijs.

Voor zelfstandigen is de belastingregeling die sinds 1 januari 2020 van toepassing is, dus alleen van toepassing op auto’s die vanaf 1 januari 2018 zijn aangeschaft.

^ Terug naar boven ^

11. Hoe berekent men het VAA in 2021 ?

Voor 2021 nemen de referentiewaarden van het VAA sterk af: 102 gram voor benzineauto’s (-8,1%) en 84 gram voor dieselauto’s (-7,7%).

Voorlopig is het minimale VAA-bedrag nog niet bekend.

De formules

 • Diesel:

Catalogusprijs x [5,5 + ((CO2 – 84) x 0,1)] % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

 • Benzine, full hybrid, fake hybrids, LPG en CNG :

Catalogusprijs x [5,5 + ((CO2-102) x 0,1)] % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

 • Elektrisch/waterstof & ‘echte’ plug-in hybrides (diesel en benzine):

Catalogusprijs x 4 % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

EXEMPLES :

 1. Dieselwagen – Catalogusprijs: 30.000 euro (incl BTW en opties, zonder kortingen) en een CO2-uitstoot van 99 gram.

30.000 x [5,5 + ((99 – 84) x 0,1)] % x 6/7 x 1 = 1.800 €/jaar

2. Nemen we een ander voorbeeld van een benzinewagen die 30.000 euro kost (inclusief BTW en opties, exclusief kortingen) en 120 gram CO2 uitstoot.

30.000 x [5,5 + ((120-102) x 0,1)] % x 6/7 x 1 = 1.877,14 €/jaar

Om te weten te komen wat wordt bedoeld met de cataloguswaarde of leeftijdscoëfficiënt, ga naar vraag 13 en 14. Om te weten te komen welke CO2-waarde moet worden gebruikt, zie vraag 1.

En als je een “nep” hybride hebt, ga dan naar vraag 12.

^ Terug naar boven ^

14. Wat is het minimale VAA?

In 2020 bedroeg het minimum VAA € 1.360 euro. Het minimale VAA zal in 2021 slechts licht verhogen en € 1.370 bedragen. De indexering is dus 1%.

^ Terug naar boven ^

13. Hoe bereken je het VAA van een valse hybride?

Als uw auto als een “nep” hybride wordt beschouwd (zoals beschreven in de vragen 3 en 4), dan moet u deze regel volgen.

Als uw auto een “nep” hybride is, zal de CO2 van het overeenstemmed voertuig gebruikt worden om de aftrekbaarheid te berekenen.

Bestaat er geen overeenstemmend voertuig? Dan wordt de aangegeven CO2 van de plug-in hybride auto met 2,5 vermenigvuldigd.

^ Terug naar boven ^

14. Wat wordt voor de berekening van het VAA bedoeld met de cataloguswaarde van de auto?

De cataloguswaarde is de catalogusprijs van het voertuig dat in nieuwe staat aan een particulier wordt verkocht, inclusief opties en de werkelijk betaalde btw. Er wordt geen rekening gehouden met kortingen, reducties of tegemoetkomingen.

^ Terug naar boven ^

15. Wat bedoelt men met het leeftijdscoëfficiënt voor de berekening van het VAA?

*Iedere begonnen maand telt als een volledige maand

^ Terug naar boven ^

16. Hoe komt de werkgever tussen bij het VAA?

De werkgever komt tussenbeide via de verworpen uitgaven. Haar interventie is afhankelijk van het beleid op het gebied van brandstof (of elektriciteit).

 • De werknemer betaalt zelf de brandstof voor zijn privé verplaatsingen:
  • Verworpen uitgaven: 17%
 • De werkgever komt tussen in de brandstof voor privé verplaatsingen:
  • Verworpen uitgaven: 40%

Het is echter mogelijk om het huidige niveau van 17% te handhaven. Hoe kan dit gebeuren? Het bedrijf moet dan een “split bill” systeem opzetten. De werknemer zou dan zijn kaart alleen kunnen gebruiken voor zakenreizen OF zou een strikte boekhouding moeten voeren van zakelijke kilometers en van privé-kilometers, met een systeem van terugbetaling van privégebruik aan de werkgever.

^ Terug naar boven ^

17. Hoe berekent men de CO2-bijdrage (ook wel solidariteitsbijdrage genoemd)?

De CO2-bijdrage, ook wel de solidariteitsbijdrage genoemd, is een maandelijks verschuldigd bedrag dat de werkgevers die een auto aan werknemers toekennen voor privégebruik dienen te betalen.

FLEET.be heeft een calculator ontwikkeld waarmee u de CO2-bijdrage kan berekenen

Diesel (plug-in hybride diesel inbegrepen)

 • CO2 gekend: [(CO2 x 9 EUR) – 600] / 12 x 1,3222
 • CO2 onbekend: [(165 x 9 EUR) – 600] / 12 x 1,3222 = 97,51

Benzine (hybride en plug-in hybride benzine inbegrepen)

 • CO2 gekend: [(CO2 x 9 EUR) – 768] / 12 x 1,3222
 • CO2 onbekend: [(182 x 9 EUR) – 768] / 12 x 1,3222 = 95,86

CNG/LPG

 • [(CO2 x 9 EUR) – 990] / 12 x 1,3222

Noteer dat voor LPG de CO2-waarde van het benzinevoertuig vóór de ombouw moet worden genomen.

Elektrische wagens en wagens op waterstof betalen altijd de minimale solidariteitsbijdragen van 27,54 euro per maand.

^ Terug naar boven ^

#Auto #Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine