Een voorlopig VAA voor de ‘fake’ plug-in hybrides in 2020

Een nieuwe wending in de saga rond de fiscaliteit van plug-in hybrides in 2020! In januari zullen de bestuurders van een “fake” hybrid een voorlopig VAA betalen. Maar hetwelke?

Behalve de fout in het Koninklijk besluit rond de problematiek van het overeenstemmende voertuig voor de “fake” hybrids, roept een ander detail vragen op.

De invoerders moeten de informatie rond alle “fake hybrids” die reeds voor 31 december 2109 op de markt zijn, overmaken aan de FOD Financiën.

Lees ook dit:

Fiscaliteit plug-in hybrides: eindelijk duidelijkheid over het “overeenstemmend voertuig”

Maar de lijst van overeenstemmende voertuigen moet voor april 2020 bij de FOD Financiën zijn. Of die lijst onmiddellijk gepubliceerd zal worden op de site van FOD Financiën is helemaal niet duidelijk. Zal er een (willekeurige) controle komen van de overheid? Wat is de tijdspanne tot het online gezet wordt? Twintig april lijkt heel optimistisch maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

VAA: x2,5 !

De gebruikers van een “fake hybrid” zitten dus met een onzekerheid: wat gebeurt er tussen de datum waarop de nieuwe fiscaliteit in voege gaat (1 januari 2020) en ten vroegste 20 april?

Dit is het antwoord van de FOD Financiën: “Indien men het overeenstemmende voertuig niet kan bepalen, zal in die periode de evaluatie van het VAA op het vlak van de bedrijfsvoorheffing gebeuren door de emissiewaarde van het voertuig met 2,5 te vermenigvuldigen.

Lees ook dit:

Bedrijfswagen: de fiscaliteit van 2020 in 10 vragen

Die traagheid in de administratie lijkt dus niet in het voordeel van de gebruiker te zijn. Tijdens die “onzekere” periode, had men de belastingplichtigen ook kunnen toelaten om de CO2-waarde te gebruiken die op het gelijkvormigheidsattest staat.

En dat brengt ons bij de volgende vraag: is een retroactieve aanpassing mogelijk eens de lijst publiek wordt gemaakt?

Antwoord van de FOD Financiën: “Indien het overeenstemmende voertuig geïdentificeerd kan worden, kan het VAA opnieuw geëvalueerd worden zonder dat de reeds gestorte bedrijfsvoorheffing voor de voorgaande periodes gecorrigeerd moet worden.”

Dus geen retroactieve correctie van de reeds gestorte bedrijfsvoorheffing!

Lees ook dit:

Fiscaliteit plug-in hybrides 2020: grote fout in het Belgisch Staatsblad …

In werkelijkheid is de vermenigvuldiging maal 2,5 – wat ook de waarde is die gebruikt moet worden als er geen overeenstemmend voertuig is – in veel gevallen voordeliger dan de CO2 van de overeenstemmende voertuigen.

De enkele honderden bestuurders van “fake hybrids” zullen wellicht hopen dat er nooit een overeenstemmend voertuig wordt gevonden …

#Auto

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending