Bedrijfswagen: de fiscaliteit van 2020 in 10 vragen

Dit artikel kreeg een update op 17/12/2019.

De fiscaliteit van de bedrijfswagen zal in 2020 op federaal niveau volledig veranderen. Met federale fiscaliteit bedoelen we de aftrekbaarheid en het Voordeel Alle Aard (althans voor plug-in hybrides). Het is tijd om een volledige blik te bieden op de veranderingen die u te wachten staan.

1. Hoe bereken je de aftrekbaarheid van een bedrijfswagen vanaf 1 januari 2020?

Vergeet vanaf 1 januari 2020 het huidige systeem van niveaus, vastgelegd op basis van de CO2-uitstoot. De aftrekbaarheid van bedrijfswagens zal op een lineaire schaal berekend worden.

Om dit te doen, werkte de overheid een formule uit:

120% – (0,5% X coefficient X CO2/km)

U ziet het, deze formule integreert de notie van een coëfficiënt. Wat is dit?

  • Het coëfficient is 1 voor voertuigen die op diesel rijden (ook voor de hybride varianten van deze brandstof).
  • Voor voertuigen die op aardgas rijden, ligt het coëfficient op 0,90, maar enkel op voorwaarde dat de wagen niet over meer dan 11 fiscale pk’s beschikt.
  • Voor alle andere brandstoffen en motorisaties wordt het coëfficient 0,95 gebruikt.

Enkele voorbeelden:

Een dieselwagen stoot 100 g CO2 uit. In 2019 is hij voor 90% aftrekbaar. Op 1 januari daalt die aftrekbaarheid echter naar 70% :

120% – (0,5% X 1 X 100) = 70%

Volgens dit principe ziet een andere diesel die 101 g CO2 uitstoot, zijn aftrekbaarheid zakken van 90% in 2019 naar 69,5% in 2020.

Een bedrijfswagen op benzine stoot 105 g CO2 uit. Hij zal in 2020 70,1% aftrekbaar zijn (in plaats van 90% in 2019):

120% – (0,5% X 0,95 X 105) = 70,1%

Tot slot zal een wagen die op CNG rijdt en een uitstoot van 95 g CO2 laat noteren zijn aftrekbaarheid zien zakken van 90% in 2019 naar 77,25% in 2020.

120% – (0,5% X 0,90 X 95) = 77,25%

De redactie van FLEET.be ontwikkelde een rekenmodule waarmee u de aftrekbaarheid van uw bedrijfswagen (zowel voor bedrijven als voor zelfstandigen) binnen enkele muisklikken kan berekenen.

^ Terug naar boven ^

2. Hoe zal de aftrekbaarheid van plug-in hybride bedrijfswagens werken in 2020?

Om van een voordelige aftrekbaarheid te kunnen genieten, moeten plug-in hybride bedrijfswagens strikt voldoen aan twee voorwaarden:

  1. een batterijcapaciteit van ten minste 0,5 kWh (in realiteit 0,45 door de afrondingsregel) per 100 kilo die het voertuig weegt
  2. deze plug-ins mogen niet meer dan 50 g CO2/km uitstoten

Onder gewicht van het voertuig wordt de massa van het voertuig, voor 90% met alle vloeistoffen gevuld en met het gewicht van de bestuurder (75 kilo) meegeteld.

Als volledig aan deze twee voorwaarden is voldaan, wordt bij de berekening van de aftrekbaarheid rekening gehouden met het door de fabrikant aangekondigde CO2-niveau van de plug-in hybride voor de berekening van de aftrekbaarheid.

Indien daarentegen niet aan minstens één van deze twee voorwaarden wordt voldaan, moet bij de berekening van de aftrekbaarheid rekening worden gehouden met de CO2 van de “klassieke” versie (begrijp: niet-oplaadbare versie met enkel een verbrandingsmotor).

Bestaat er geen “klassieke” versie? Dan wordt de opgegeven CO2-uitstoot van de plug-in hybride auto met 2,5 vermenigvuldigd.

Ook te lezen over dit onderwerp:

Fiscaliteit plug-in hybrides: eindelijk duidelijkheid over het “overeenstemmend voertuig”

Enkele belangrijke opmerkingen:

  1. Volledig hybride auto’s (zelfopladende dus) vallen niet onder deze strenge voorwaarden.
  2. Plug-in hybride bedrijfswagens die vóór 1 januari 2018 zijn aangeschaft, behouden het in 2019 geldende aftrekpercentage. Dit blijft zo, ook al voldoen ze niet aan de twee bovengenoemde criteria. De datum van ondertekening van de koop- of leasingovereenkomst wordt als authentiek beschouwd.

Voorbeeld: Indien de koop- of leasingovereenkomst op of voor 31 december 2017 werd ondertekend, maar de auto in 2018 in gebruik werd genomen, wordt het aftrektarief voor 2018 in aanmerking genomen tot het einde van het contract of de verkoop van het voertuig.

^ Terug naar boven ^

3. Wat wordt het aftrekbaarheidsniveau voor elektrische bedrijfswagens vanaf?

In 2019 zijn ze nog steeds 120% aftrekbaar, maar vanaf 1 januari 2020 zien elektrische bedrijfswagens hun aftrekbaarheid teruggebracht naar 100%.

In feite zal vanaf 2020 niets (zelfs geen fietsen) meer 120% aftrekbaar zijn.

^ Terug naar boven ^

4. Wat is de aftrekbaarheidsvoet voor bedrijfswagens in 2020?

De aftrekbaarheidvork gaat van 100 tot 50% , behalve voor voertuigen die meer dan 200 g CO2 uitstoten.

Deze drempel van 50% is van toepassing op dieselauto’s die 140 g (en meer) CO2/km uitstoten. Voor voertuigen die op benzine rijden, zal deze drempelwaarde worden bereikt op ongeveer 147 g CO2/km.

Er is echter een uitzondering gemaakt: voertuigen die meer dan 200 g CO2/km uitstoten, zullen worden gestraft en hun fiscale aftrekbaarheid zal dalen tot 40%.

Zoals u kunt zien, is de maximale aftrekbaarheid vastgesteld op 100%. Elektrische auto’s zullen dus niet langer aftrekbaar zijn tegen 120%, zoals nu nog steeds het geval is.

^ Terug naar boven ^

5. Hoe zullen de uitgaven (met name de brandstofkosten) in 2020 fiscaal worden behandeld?

Alle kosten met betrekking tot de bedrijfswagen (onderhoud, herstellingen, brandstof, enz.) zijn aftrekbaar op hetzelfde niveau als het voertuig.

Als de auto van de zaak dus voor 71% aftrekbaar is, geldt dat ook voor de kosten van die auto.

De regering Michel had al maatregelen genomen met betrekking tot de brandstofkosten. Dit gebeurt door op te treden op basis van verworpen uitgaven die verband houden met het Voordeel Alle Aard van bedrijfswagens. De behandeling van deze uitgaven is inderdaad anders als de brandstofkosten al dan niet door de onderneming worden gedekt. Deze regels zijn al enige tijd van kracht.

^ Terug naar boven ^

6. Mijn bedrijfswagen is een tweedehandswagen of wordt voor 2020 geregistreerd. Ontsnapt hij aan dit nieuwe belastingregime?

Nee, alle bedrijfswagens, of ze nu nieuw, gebruikt of zelfs al in omloop waren voor die datum, zullen onderworpen zijn aan het nieuwe aftrekbaarheidsregime.

Er zijn echter uitzonderingen.

Daarnaast behouden plug-in hybride bedrijfswagens die vóór 1 januari 2018 zijn aangeschaft hun huidige aftrekbaarheid tot de verkoop van het voertuig of het einde van het leasecontract. Het bestelformulier of de ondertekening van het leasecontract is bindend.

En voor particulieren (zelfstandigen) behoudt elke bedrijfswagen die vóór 1 januari 2018 is aangeschaft (aankooporder of leasingcontract als bewijs) zijn aftrekbaarheid.

Voorbeeld van deze twee uitzonderingen: als de aftrekbaarheid 90% bedraagt in 2018-2019, blijft dit tarief van toepassing tot de verkoop van het voertuig of het einde van het leasecontract.

^ Terug naar boven ^

7. Zullen bedrijven en zelfstandigen in 2020 getroffen worden door deze bedrijfswagenbelasting?

Ja, het nieuwe belastingregime zal hetzelfde zijn voor bedrijven en zelfstandigen.

Maar…. er is een maar! Voor zelfstandigen blijft de stapsgewijze aftrekbaarheid – zoals toegepast in 2018 of 2019 – van toepassing voor auto’s die tot 31 december 2017 zijn aangeschaft. De ondertekening van de bestelbon of het leasecontract geldt als bewijs.

Voor zelfstandigen zal de nieuwe belastingregeling die vanaf 1 januari 2020 van toepassing is, dus alleen van toepassing zijn op auto’s die vanaf 1 januari 2018 worden aangeschaft.

^ Terug naar boven ^

8. Wat is het effect van deze belasting in 2020 op het Voordeel Alle Aard (VAA) van bestuurders?

Er zal niets veranderen, noch voor, noch na 2020, op het vlak van VAA, de jaarlijkse indexatie uitgezonderd natuurlijk.

We blijven dus bij de bestaande formule, waarbij de referentiewaarde van de CO2 jaarlijks wordt aangepast.

Meer daarover leest u hier:

Hoeveel VAA betaalt u in 2020?

De enige uitzondering is het VAA op plug-in hybriden gekocht op of na 1 januari 2018. De koop- of leasingovereenkomst is bindend.

Voor deze plug-in hybride voertuigen zal de CO2-waarde van het voertuig in kwestie, afhangen van deze twee criteria:

  1. een batterijcapaciteit van ten minste 0,5 kWh (in realiteit 0,45 door de afrondingsregel) per 100 kilo die het voertuig weegt
  2. deze plug-ins mogen niet meer dan 50 g CO2/km uitstoten

Onder gewicht van het voertuig wordt de massa van het voertuig, voor 90% met alle vloeistoffen gevuld en met het gewicht van de bestuurder (75 kilo) meegeteld.

Als volledig aan deze twee voorwaarden is voldaan, wordt bij de berekening van de aftrekbaarheid rekening gehouden met het door de fabrikant aangekondigde CO2-niveau van de plug-in hybride voor de berekening van de aftrekbaarheid.

Indien daarentegen niet aan minstens één van deze twee voorwaarden wordt voldaan, moet bij de berekening van de aftrekbaarheid rekening worden gehouden met de CO2 van de “klassieke” versie (begrijp: niet-oplaadbare versie met enkel een verbrandingsmotor).

Ook te lezen over dit onderwerp:

Fiscaliteit plug-in hybrides: eindelijk duidelijkheid over het “overeenstemmend voertuig”

Bestaat er geen “klassieke” versie? Dan wordt de opgegeven CO2-uitstoot van de plug-in hybride auto met 2,5 vermenigvuldigd.

De overeenstemmende voertuigen zullen pas in april of mei 2020 bekend zijn. In de tussentijd zullen bestuurders van deze “valse hybrides” een voorlopig VAA moeten betalen.

Ook te lezen over dit onderwerp:

Een voorlopig VAA voor de ‘fake’ plug-in hybrides in 2020

^ Terug naar boven ^

9. Met welke CO2-waarde moet ik rekening houden bij de berekening van de fiscale impact vanaf 2020?

Tot eind 2020 wordt de NEDC 2.0-waarde gebruikt als referentie voor de berekening van de aftrekbaarheid en het VAA.

Om het te vinden, vertrouwt u best niet langer op het inschrijvingsbewijs. Sinds 1 juli vorig jaar wordt er in ieder geval geen CO2-waarden meer op aangegeven.

Daarom moet worden verwezen naar de waarde die wordt vermeld in paragraaf 49.1 van het gelijkvormigheidsattest, zoals ook gespecificeerd in vraag 41 van dit document van de FOD Financiën over het VAA.

^ Terug naar boven ^

10. Wat zal de impact zijn van de belasting van 2020 op de CO2-bijdrage (of solidariteitsbijdrage)?

Er verandert absoluut niets aan de CO2-bijdrage (of solidariteitsbijdrage). Behalve een jaarlijkse indexatie natuurlijk.

Ook te lezen over dit onderwerp:

Bereken hier uw CO2-bijdrage voor 2020

^ Terug naar boven ^

#Auto #Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine