Mobiliteitsbudget: op 20 december kruist een hele sector de vingers!

De hele mobiliteitssector en een groot aantal bedrijven wachten met ongeduld op 1 januari 2019, wanneer het mobiliteitsbudget in voege zou treden. En zelfs na de terugtrekking van de N-VA uit de regering bleef die hoop bestaan, aangezien de Zweedse coalitie al een akkoord had voor ze werd omgevormd tot een oranje-blauwe regering.

Daarenboven gaat het akkoord van regering Michel I nog verder dan we op voorhand hadden gedacht, toch als we onze collega’s van L’Echo mogen geloven. Daar waar de initiële tekst in pijler één enkel de inruil van de bedrijfswagen tegen een auto die minder dan 95 gram CO2/km voorzag, lijkt het er nu op dat de ministers meer voor een stapsgewijze afbouw zijn. Dat wil zeggen dat u in 2019 nog mag kiezen voor een wagen met maximaal 105 gram, in 2020 voor 100 gram en uiteindelijk in 2021 95 gram. Een goed idee, want zo is er tijd om het aantal kiesbare wagens uit te breiden.

Maar in de Commissie Financiën van afgelopen woensdag werd duidelijk dat de stemming van dit wetsontwerp nog heel wat voeten in de aarde heeft. Zelfs commissievoorzitter Eric Van Rompuy (CD&V) is niet erg optimistisch: “Het zal moeilijk zijn om dit wetsontwerp gestemd te krijgen voor 1 januari”, verklaarde hij. Zeker omdat de N-VA vertegenwoordigers afwezig waren tijdens deze vergadering.

Waardoor heel wat bedrijven wederom een afwachtende houding zullen aannemen inzake hun mobiliteitsplannen. Of toch indien het voorstel niet door de plenaire zitting van het Parlement van 20 december geraakt. Iets om van dichtbij te volgen!

#Fleet Management #Mobiliteit
Trending