Waarom Groen en cdH reclame voor bepaalde voertuigen willen verbieden

Op woensdag 27 mei hebben twee vertegenwoordigers van Ecolo-Groen en twee van de cdH een wetsvoorstel ingediend in de Kamer om de reclame voor bepaalde voertuigen (auto’s en lichte bedrijfsvoertuigen) te verbieden op basis van CO2-emissies en/of massacriteria. “Deze logica om de promotie van bepaalde producten in te perken met het oog op de bescherming van de gezondheid van de consument is vergelijkbaar met het verbod op reclame voor sigaretten of antibiotica”, aldus het voorstel.

De feiten

Dit zijn de voertuigen waarop het reclameverbod van toepassing zou zijn:

  • auto’s en minibussen (categorie M1) met maximaal 9 zitplaatsen (inclusief de bestuurder) met een CO2-uitstoot van meer dan 95 g/km en/of met een massa in rijklare toestand van meer dan 1 399,99 kg;
  • lichte bedrijfsvoertuigen van categorie N1, ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen en met een maximaal toegestane massa van niet meer dan 3,5 ton die een CO2-uitstoot hebben van meer dan 147 g CO2/km.

Onder reclame wordt verstaan “reclameboodschappen die binnen en buiten de verkooppunten aanwezig zijn: dit omvat berichten op reclameborden, digitale media, in de pers, op televisie- of radio-omroepdiensten, in bioscopen, op aan particulieren gerichte reclamecorrespondentie en op aan het publiek verspreid reclamedrukwerk.”

“Ons voorstel heeft tot doel de opwarming van de aarde tegen te gaan, om België in staat te stellen zijn klimaatdoelstellingen te halen, maar ook om de veiligheid op de weg te garanderen omdat grote voertuigen zwaarder en hoger zijn, wat een risico vormt voor zwakke weggebruikers. Ze zijn ook krachtiger, dus hun chauffeurs hebben de neiging om sneller te rijden”, verklaart Ecolo-afgevaardigde Sarah Schlitz, auteur van de tekst.

Klik hier om het volledige wetsvoorstel te lezen.

Waarom dit reclameverbod?

Een professor aan de Universiteit van Luik, Pierre Ozer, analyseerde 697 autoadvertenties van november tot januari. “Slechts 16,1% van de advertenties zijn voor voertuigen met een CO2-uitstoot van minder dan 95 g/km”, concludeert hij.

Het stelt ook dat “71,3% van de advertenties is voor voertuigen met een CO2-uitstoot die hoger is dan het gemiddelde van de in 2019 verkochte voertuigen (121,2 g/km). 53,2% van de advertenties promoot voertuigen met een CO2-uitstoot van meer dan 140 g/km.”

Dit zou ongetwijfeld hetzelfde zijn geweest als de analyse was uitgevoerd in 2014 of 2015, toen het CO2-gemiddelde elk jaar daalde.

Waarom een CO2-plafond?

De CO2-emissiegrenswaarden in dit voorstel zijn in overeenstemming met de Europese doelstellingen. Maar waarschijnlijk niet zoals de ondertekenaars van het voorstel denken.

“De gemiddelde uitstoot van nieuwe auto’s (categorie M1) in het gehele wagenpark van de EU zal gelijk moeten zijn aan of lager zijn dan 95 g CO2/km”, aldus de toelichting bij het wetsvoorstel. Dit is niet juist. Het is het gemiddelde van alle in 2020 verkochte auto’s dat niet hoger mag zijn dan 95 gram. Maar laten we zeggen dat we het onderliggende idee begrijpen.

Voor lichte bedrijfsvoertuigen is de verkoopdoelstelling dit jaar 147 gram CO2.

Waarom een beperking op gewicht?

“De gemiddelde massa van nieuwe auto’s in Europa is tussen 2001 en 2016 gestegen van 1.268 kg tot meer dan 1.392 kg. In dezelfde periode is het vermogen van nieuwe auto’s die in Europa worden verkocht, gestegen van 74 kw tot meer dan 95 kw”, zo lezen we in de marge van het wetsvoorstel.

Lees ook:

Schiet niet te snel op de SUV!

“Bij een ongeval zijn de belangrijkste factoren die de omvang van de schade bepalen de kinetische energie, het schokabsorptievermogen en de compatibiliteit tussen de verschillende partijen.”

Vandaar het belang om de massa van de auto’s te beperken, aldus de parlementsleden van Ecolo-Groen en cdH.

In de argumentatie van het voorstel staat ook het volgende:

“Aan de ene kant hebben veel technische innovaties de verkeersveiligheid verbeterd. Aan de andere kant hebben de toename van de massa, het vermogen en de hoogte van de motorkap van nieuwe voertuigen deze verbeteringen onzichtbaar gemaakt voor kwetsbare weggebruikers die door auto’s worden geraakt.In België is het aantal fietsers dat binnen 30 dagen na het ongeval om het leven kwam immers gestegen van 76 per jaar in 2017 tot 89 per jaar in 2018; het aantal motorrijders dat in dezelfde omstandigheden om het leven kwam, is tussen 2017 en 2018 ook met 13 procent gestegen. Deze twee categorieën zijn samen goed voor 30 procent van de verkeersdoden binnen 30 dagen in 2018.”

Het is intellectueel lastig om dit soort ongefundeerde veronderstellingen in een wetsvoorstel te zien. Er is hier geen bewijs – althans, in deze formulering – dat de grootte van auto’s de oorzaak is van ongevallen (en de ernst ervan) met zwakke gebruikers.

Lees ook:

“Steeds meer grote auto’s op onze wegen door de SUV? Niet noodzakelijk …”

Sarah Schlitz antwoordt: “Het is waar dat een herformulering nodig kan zijn. Maar vrijwel alle veiligheidsinnovaties zijn gemaakt voor de passagiers in de voertuigen en niet voor andere weggebruikers. Grotere modellen met een vierkante bumper zijn vooral problematisch omdat ze de dode hoek van de bestuurder vergroten en het aantal dodelijke slachtoffers bij een botsing met een zwakke weggebruiker doen toenemen. Verzekeraars bevestigen dit oorzakelijk verband door hogere prijzen te vragen voor zwaardere en duurdere voertuigen omdat ze vaker bij ongevallen betrokken zijn.”

Is de toename van het aantal ongevallen met fietsen niet ook te wijten aan de groei – en dat is een heel goede zaak – van het aantal fietsen (vooral de elektrische modellen die een hogere snelheid halen)?

“Ondersteun het concept Lisa Car”

“Dit initiatief is ter ondersteuning van het concept van Lisa Car,” zegt Ecolo parlementslid Sarah Schlitz, co-auteur van het wetsvoorstel.

Voor wie het niet weet: Lisa Car is een acroniem voor LIght & SAfe Car (lichte en veilige auto). Het doel van de partners in dit project is om “de massa, het vermogen, de topsnelheid en het front-end design van auto’s te reguleren om hun gevaarlijkheid en hun vervuilende uitstoot te beperken”, zo staat op de website van het project.

Lees ook:

“SUV’s verhogen het CO2-niveau meer dan vliegtuigen”

“De markt voor kleine stadsauto’s, bescheiden en betaalbare voertuigen en voertuigen met de minst vervuilende verbrandingsmotoren heeft dreigt te verdwijnen”, zegt Schlitz.

Verbod op reclame voor de Peugeot e-208 en Renault ZOE?

Deze advertentie wordt hier geplaatst om te laten zien dat er campagnes zijn voor dit type voertuig.

Het addertje onder het gras is dat de Peugeot e-208 en Renault ZOE – bijvoorbeeld – meer dan 1,4 ton wegen… Verboden dus om reclame te maken voor deze kleine 100% elektrische stadsauto’s met “nul-uitstoot”? Naar onze mening is dit duidelijk het type voertuig waar deze tekst de voorkeur aan geeft. En toch…

Sarah Schlitz’s eerste reactie: “Hun reclame zal worden verboden”. Dan verandert het groene parlementslid voor het eerst van gedachten: “In ieder wordt er geen reclame gemaakt voor deze voertuigen.”

Nadat we haar bevestigden dat er campagnes waren voor dit type voertuig, klampte de vertegenwoordiger van Ecolo zich vast: “Het gewicht van een auto is niet iets dat kan worden veranderd. Zo zijn veel elektrische auto’s overladen met batterijen. Er is ruimte om hun gewicht aanzienlijk te verminderen. U noemt de Peugeot e-208. Inderdaad, hij weegt 1455 kg. Als er een limiet van 1.400 kg zou worden gesteld, ben ik er zeker van dat de fabrikanten in staat zouden zijn het gewicht met 55 kg te verminderen. Wij staan echter open voor discussie en zouden er niet helemaal tegen zijn om de limiet te verhogen tot 1.500 als dat absoluut noodzakelijk zou zijn. In ieder geval moet deze tekst nog een aantal fasen doorlopen, met name in de klimaatcommissie van het Parlement. Hij zal zeker worden gewijzigd. Het belangrijkste is om het debat te openen.”

Het debat is geopend. Maar in de Commissie energie, milieu en klimaat zal het vrijwel zonder de cdH zijn. Aangezien deze partij in deze commissie wordt vertegenwoordigd door Georges Dallemagne – medeondertekenaar van het voorstel – heeft hij geen stemrecht.

#Auto

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine