Car-Pass webinar: “V-vormig herstel tweedehandsprijzen”

Car-Pass organiseerde deze week een webinar rond de impact van corona op de tweedehandsmarkt. De CEO van Car-Pass Michel Peelman bracht drie experts samen die elk hun visie gaven: Marc Gros, Product Manager Data bij Gocar.be; Wim Vos, adviseur bij Cardoen en Q Team en Johan Meyssen, CEO ADESA Europe. Dit zijn de belangrijkste trends die we onthouden …

Marc Gros: kopers in wachtmodus

De eerste spreker stak van wal met een enquête die Gocar.be uitvoerde in samenwerking met Traxio en Febiac waarbij gepeild werd naar de koopintenties van de consument. 31% daarvan verklaarde dat het de aankoop van een nieuwe of tweedehands auto minstens 1 tot 3 maanden wil uitstellen. Maar het overgrote merendeel wil zes maanden of langer wachten (33%). Een deel van de respondenten die nog van plan zijn om een auto te kopen, gaan voor downsizing: ofwel een kleiner (5%) of minder duur nieuw model (7%) of een tweedehands (9%).

Tevens werd er gekeken naar de interesse van de bezoekers op Gocar.be en daaruit blijkt dat tijdens de lockdown er algemeen autonieuws autonieuws goed bleef scoren maar dat er een scherpe daling in interesse was voor advertenties van zowel nieuwe als tweedehands auto’s (een daling van 41%). Sinds mei is dat cijfer echter weer sterk gestegen naar 36%, wat zelfs beter is dan voor de lockdown en vergelijkbaar met de statistieken tijdens een salonperiode.

Wanneer je kijkt naar het recente aanbod van advertenties, dan kende dat in de week van 15 juni een verdriedubbeling ten opzichte van begin april. “De prijzen vertonen een lichte daling maar er is zeker geen tsunami aan prijsdalingen, noch bij de nieuwe noch bij de tweedehands voertuigen”, zegt Marc Gros. “De prijsdaling die we momenteel zien, schrijven we toe aan de stockwagens die momenteel in de markt worden gezet. Het gaat om enkele honderden tot een paar duizend voertuigen, terwijl het aanbod op de Belgische markt rond de 200.000 ligt. Andere acties die invoerders ondernemen zijn goedkope of zelfs gratis financiering en uitstel van betaling gedurende enkele maanden”, gaat Marc Gros verder.

Na de lockdown steeg de interesse in auto-advertenties naar een Autosalon-niveau op de website van Gocar.be.

In de B2B markt ziet Marc Gros dezelfde trend als bij de particulieren: een afwachtende houding door de economische situatie. Een ander fenomeen: leasing van tweedehandswagens. Die formule heeft zowel voordelen voor de leaser (een lagere afschrijving en dus minder risico) als voor de leasenemer (lagere huurprijs, eventueel een kortere leaseperiode).

Wim Vos: ook tweedehandssector zal moeten digitaliseren

Wim Vos steekt van wal met een aantal trends, zoals de intentie om de auto meer te gebruiken. Dit zowel voor dagelijks gebruik als voor reizen tijdens de vakantie. Hij baseert zich daarvoor op een enquête van het Nederlandse BOVAG (vergelijkbaar met Traxio bij ons). 50% van de mensen die normaal het openbaar vervoer gebruiken, zoeken nu een alternatief en 57% daarvan kiest voor de auto. Van zij die het openbaar vervoer links laten liggen, zou 8% zich een auto aanschaffen. Dat betekent dat er potentieel 175.000 auto’s kunnen bijkomen. Vertaal je dezelfde statistieken naar België, dan zouden er 140.000 auto’s extra bijkomen. Aansluitend bij de cijfers van Gocar.be ziet hij hier dus ook een groeipotentieel voor tweedehandswagens in. Wim Vos haalt ook een enquête van Autoscout24 aan waaruit blijkt dat 74% van de Belgen de auto nu belangrijker vindt dan voor corona.

Specifiek over tweedehands haalt Wim Vos de trend naar digitalisering aan. Hij haalt het voorbeeld aan van Cardoen dat pre-covid al 15% van zijn wagens online verkocht. De digitalisering zal zich volgens de voormalige topman van VAB doorzetten maar veel klanten vinden de fysieke inspectie van het voertuig– zeker voor tweedehands – nog belangrijk.

Corona heeft de mindset van de consument nog meer dan voorheen digitaal gemaakt.

“Concessiehouders en tweedehandsverkopers zien hun website nog teveel als een platform om informatie te geven en de klant naar de showroom te krijgen. Dat is de verkeerde instelling. Je website is je showroom en de klant verwacht daar een volledig digitaal parcours zonder administratieve rompslomp achteraf”, zegt Wim Vos. Die klant verwacht volgens Wim Vos dan ook online tools zoals 360° foto’s voor zij die volledig online willen kopen. “Ook de reactiesnelheid via de website, zij het via een chatfunctie of een directe reactie via telefoon, kan veel beter”, zegt Wim Vos. “Dat moet even snel alsof je in de showroom staat. Nu is een reactie via mail binnen enkele uren nog de norm. De klant die e-commerce gewoon is, pikt dat niet meer.”

De winnaars in de automobielretail worden volgens Wim Vos dan ook zij die naadloos offline en online met elkaar kunnen verbinden voor één uniforme klantenbeleving.

Johan Meyssen: V-vormig herstel

Cross-border verkoop van tweedehandswagens, dus wagens die verkocht worden in een ander land dan het land van origine, is de insteek van Johan Meyssen. Voor corona was dat 97% bij ADESA en in mei was dat gedaald tot 94%. Een cijfer dat quasi gelijk is met de statistieken midden in de crisis in maart/april (93-94%).

“Dergelijke kleine daling was voor ons nog een aangename verrassing gezien de verstoorde logistieke ketting tijdens de lockdown. Dat we ook vandaag die daling in cross-border transacties zien, heeft ook te maken met het feit dat we momenteel meer de lokale markt bedienen dan voorheen. Een andere trend: we hebben er tijdens de crisis en meteen erna een aantal nieuwe B2B-klanten bijgekregen. Een trend die voorheen al bestond maar die zich nu verder zet”, zegt Johan Meyssen.

Qua bestemmingslanden zijn er geen grote veranderingen maar wel qua sourcing landen. Zo worden er bijvoorbeeld meer tweedehandswagens uit Nederland in het buitenland verkocht omdat het land ook geen echte lockdown heeft gekend zoals in België en andere landen.

Wat de prijsevolutie betreft, tekent zich een duidelijk V-vormig herstel af: een flinke dip tijdens de lockdown maar vandaag haalt het gemiddeld prijsniveau in de veilingen alweer bijna de waarden van voor de crisis.

Wat de prijsevolutie betreft, tekent zich een duidelijk V-vormig herstel af.

“De prijsevolutie is hoopvol. Tijdens de bankencrisis van 2008 duurde het een jaar voor de prijzen weer op niveau waren. Vandaag lijkt dat toch anders te zijn. Omdat sommige landen in Europa de autoverkoop stimuleren en andere niet, verwacht ik ook dat er heel wat zal bewegen in de stromen van en naar bepaalde landen. Het klassieke eenrichtingsverkeer van West- naar Oost-Europa zou ook wel kunnen veranderen de komende jaren, o.a. omwille van een kwalitatief beter aanbod in Oost-Europa. Dit betekent opportuniteiten zowel wat sourcing als verkoop betreft.  Last but not least: wat de aandrijflijnen betreft, zien wij vandaag alleen maar een bevestiging van trends: meer benzine ten nadele van diesel.

“Omdat er minder nieuwe dieselvoertuigen verkocht worden, verwachten wij zelfs dat er de komende jaren een tekort zal zijn om te kunnen voldoen aan de vraag in Centraal-Europa. Corona heeft daar niets aan veranderd”, besluit Johan Meyssen.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!