Hoe betaal je de laadkosten van je werknemers thuis best terug?

Betaalt uw bedrijf ook de elektriciteitskosten voor het thuisladen terug? De meeste bedrijven doen dit, zowel vanuit verloningsperspectief als vanuit gemak. Het bedrijf mag weliswaar niet zomaar eender welk bedrag terugbetalen: de prijs per energie-eenheid (kilowattuur) die een werknemer ontvangt is onderhevig aan regelgeving. En daar is iets in veranderd.

De essentie

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om hun werknemers met een elektrisch voertuig te laten rijden. De afgelopen jaren zijn er meer en meer elektrische bedrijfswagens ingeschreven, door een competitief aanbod van wagens met voldoende actieradius en een gunstige fiscaliteit. Vanaf juli is daar nog een schepje bovenop gekomen: de nieuwe fiscale aftrekbaarheidsregels en de berekening van de solidariteitsbijdrage (CO2-bijdrage) zullen meer dan ooit ons wagenpark elektrificeren.

Terugbetaling van de elektriciteitskosten en voorzien van een thuislaadpunt

Bij het voorzien van een elektrische bedrijfswagen komen er automatisch enkele vraagstukken naar boven omtrent de terugbetaling van elektriciteitskosten, het voorzien van een thuislaadpunt en het bijhorende Voordeel Alle Aard (VAA). Om hier verduidelijking in te brengen heeft de belastingdienst eind maart een voorafgaande beslissing gepubliceerd waarin er duidelijkheid geschept wordt over enkele prangende vraagstukken.

Op welke voertuigen heeft het besluit betrekking?

Het besluit heeft betrekking op bedrijfswagens die (deels) aangedreven worden door een elektrische motor. Zowel plug-in hybride (PHEV) als volledig elektrische voertuigen vallen dus onder dit besluit.

Terugbetaling van de elektriciteitskosten en voordelen alle aard (VAA)

Welke beslissingen zijn er genomen?

Voordeel Alle Aard

Wanneer een werkgever zowel een bedrijfswagen als laadpas ter beschikking stelt, en deze laadpas uitsluitend gebruikt wordt voor het laden van de bedrijfswagen, vallen deze laadpas en de terugbetaling van de elektriciteitskosten onder het belastbaar voordeel van de bedrijfswagen en dient er dus enkel een VAA op de bedrijfswagen betaald te worden.

Voor de terbeschikkingstelling van een thuislaadpunt en terugbetaling van elektriciteit wordt geen bijkomend VAA aangerekend. Zo is er een gelijke fiscale behandeling als de bedrijfswagen met tankkaart. Er zijn wel belangrijke twee voorwaarden: ten eerste dient het thuislaadpunt over een specifiek communicatiesysteem te beschikken dat aan de werkgever communiceert hoeveel elektriciteit er wordt verbruikt. Het moet namelijk mogelijk zijn om een onderscheid te maken tussen de elektriciteitskosten voor het opladen van de bedrijfswagen en de andere elektriciteitskosten. Alle thuisladers van TotalEnergies voldoen aan deze voorwaarden. Ten tweede moet er een correct tarief bepaald worden voor de terugbetaling van elektriciteit; dit wordt in volgende paragraaf beschreven.

Tegen welk tarief worden de elektriciteitskosten terugbetaald?

Terugbetaling elektriciteitskosten

De terugbetaling van de elektriciteitskosten dient steeds te gebeuren op basis van de werkelijke elektriciteitskosten van de werknemer. Hierbij is de werkgever verantwoordelijk voor de registratie van de werkelijke elektriciteitsprijzen per kilowattuur.  Het proces loopt hierbij als volgt:

 • De werknemer communiceert periodiek (minstens 1x per jaar) de werkelijke elektriciteitsprijs op basis van zijn of haar energiecontract;
 • Het laadstation registreert het verbruik voor de wagen en zendt dit online door naar de laadpaalprovider;
 • De laadpaalprovider betaalt maandelijks het verbruik terug aan de werknemer;
 • De werkgever krijgt een maandfactuur van de laadpaalprovider met alle terugbetaalde bedragen.

Bij een variabele elektriciteitsprijs wordt in functie van de afrekening een (gewogen) gemiddelde elektriciteitsprijs bepaald en excedenten of tekorten ten aanzien van eerdere terugbetalingen worden bij de volgende afbetaling verrekend. Deze beslissing heeft geen betrekking op werknemers die beschikken over zonnepanelen.

Vereenvoudigd administratief beheer van de terugbetaling van de elektriciteitskosten 

Omdat dit proces heel administratief intensief en voor iedere werknemer anders is, past TotalEnergies, net als alle andere spelers in de markt en in overleg met sectorfederatie EV Belgium, het CREG-tarief toe. Dit is het gemiddelde tarief voor een particulier elektriciteitscontract voor een woning met digitale elektriciteitsmeter en een geschat jaarlijks verbruik van 8000 kWh, berekend door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). TotalEnergies past elke maand automatisch het nieuwe tarief toe op de afrekening van de afgelopen maand. Op deze manier volgt de terugbetaling de algemene prijsevolutie van de elektriciteitsprijzen en blijft de administratieve last beperkt.

Het beleid werkt inmiddels aan een nieuwe regelgeving die een goede balans vindt tussen werkbaarheid en correcte vergoeding. Indien hier meer nieuws over is, zullen we u hierover informeren.

Wat gebeurt er als de laadinfrastructuur wordt overgedragen aan de werknemer?

Overdracht laadinfrastructuur

Wanneer het laadstation op het einde van zijn economische levensduur wordt overgedragen aan de werknemer moet er rekening gehouden worden met de mogelijke belastbaarheid van een voordeel alle aard op basis van de restwaarde.

Aftrekbare beroepskosten

Kan het bedrijf de kosten voor de terugbetaling van de elektriciteit aftrekken?

Wanneer u als werkgever onderworpen bent aan de vennootschapsbelasting kunnen de kosten met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een laadpas of de terugbetaling van de elektriciteit in aanmerking komen als aftrekbare beroepskosten. Hierbij gaat het uitsluitend over de kosten van de elektriciteit gebruikt voor het laden van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen.

Ook de kosten met betrekking tot een home audit voor de plaatsing van een laadstation bij de werknemer komen in aanmerking als aftrekbare beroepskost.

Terugbetaling van de elektriciteitskosten en btw

BTW-recuperatie

De BTW-regels zijn dezelfde als bij bedrijfswagens op brandstof. De btw-regeling verschilt naargelang het soort verplaatsing, om zo de fiscale behandeling van de terugbetaling te kunnen bepalen. Hierbij wordt een opdeling gemaakt naar:

 • Professionele verplaatsingen
 • Woon-werk verplaatsingen
 • Eigenlijke privé verplaatsingen

Terugbetaling van de elektriciteitskosten aan de werknemer: wat moet u onthouden?

Conclusie en samenvatting

De terugbetaling van elektriciteitskosten is een belangrijk thema voor zowel werkgever als werknemer. Met de publicatie zorgt de fiscus op een aantal punten voor duidelijkheid:

 • De terugbetaling van de elektriciteitskosten van een laadoplossing gebeurt o.b.v. de werkelijke elektriciteitskost, met name het huidig lopend energiecontract van de werknemer. Deze prijs wordt minstens 1 keer per jaar geüpdatet;
 • Voor werknemers met een variabel energiecontract dient retroactief gewerkt te worden. Dit gebeurt o.b.v. een (gewogen) gemiddelde elektriciteitsprijs via de afrekening;
 • Bij eigendomsoverdracht van het laadpunt naar het privévermogen van de  werknemer (bij einde terbeschikkingstelling laadpunt) dient rekening gehouden te worden met een belastbaar VAA op de restwaarde;
 • Terugbetaling elektriciteit thuislaadoplossing en ter beschikking stelling thuislaadoplossing geeft geen aanleiding tot bijkomend VAA.

Dit artikel werd u aangeboden door TotalEnergies. Denkt u eraan uw wagenpark te elektrificeren? Laat u dan zeker door hen adviseren via deze link.

#Advertorial

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine