“Inhaalbeweging after-sales activiteiten blijft voorlopig uit”

De CEO van Car-Pass, Michel Peelman, heeft enkele eloquente cijfers over het herstel van de after sales markt na de lockdown gedeeld. Hij besluit als volgt: “Gevreesd wordt dat het niet mogelijk zal zijn om de achterstand volledig in te halen en dat de economische schade die de automobielsector op het gebied van de naverkoopactiviteiten heeft opgelopen, aanzienlijk zal zijn”. Enkele details …

Professionelen van de autosector zijn verplicht om de tellerstand mee te delen aan Car-Pass, wanneer ze werken uitvoeren aan een personenwagen (cat. M1) of lichte bestelwagen (cat. N1). Ze moeten dit doen op de dag van de werken zelf. Daardoor geeft de dagelijkse instroom aan data een getrouw beeld van de economische activiteit in de Belgische werkplaatsen.

Tijdens de lock down stond de Car-Pass barometer duidelijk op slecht weer”, vertelt Michel Peelman, CEO van Caro-Pass. “De activiteit daalde in de 2de helft van maart en tijdens de maand april met 80%.”

Maar was er een piek na de heropening van de bedrijven?

De bovenstaande grafiek geeft een antwoord op deze vraag. De eerste week van maart (week 10) wordt als referentie gebruikt. De stippellijn toont de totale evolutie.

anaf week 20 en rekening houdend met enkele feestdagen ligt de totale activiteit 25-30% hoger dan begin maart. Maar dit beeld moet toch genuanceerd worden als we de evolutie per sector opdelen. We onderscheiden de volgende sectoren: Merkdealers, onafhankelijke garages, carrosseriebedrijven, bandencentrales, fasfitters en autoglas.

We merken dat de stijging voornamelijk veroorzaakt wordt door de grote piek in de bandencentrales veroorzaakt door de uitgestelde montage van de zomerbanden. Tijdens de maanden mei en juni vindt er een inhaalbeweging plaats. 

“Car-Pass ontving in de periode van week 10 t.e.m. week 24 dit jaar niettemin 127.000 gegevens minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De bandencentrales hebben dus nog heel wat werk te doen.”

In de andere sectoren is geen sprake van een duidelijke piek in mei.

“Kijken we naar de activiteit van de merkdealers, dan ligt het totaal aantal meegedeelde tellerstanden in de beschouwde periode 40% lager dan vorig jaar”, onthult Michel Peelman.

En dit is zijn besluit: “Een gelijkaardig beeld zien we in de overige sectoren. Het valt dus te vrezen dat deze achterstand niet volledig zal kunnen ingehaald worden en dat de economische schade voor de automobielsector op het vlak van after-sales activiteiten groot zal zijn.”

#Auto #Fleet Dealers
Trending