NOx-tolerantie van RDE-test geannuleerd door Europese Justitie

De Euro 6-norm voorziet een uitstootplafond van stikstofoxiden (NOx) van 80 mg/km in laboratoriumomstandigheden. In 2015 besliste de Europese Commissie om een tolerantieniveau in te schakelen voor de constructeurs vooraleer zij diezelfde drempel moesten halen in reële wegcondidites (de zogenaamde RDE-test) via een conformiteitsfactor.  Die factor was 2,1 in 2017 (168 mg/km tegenover 80) en wordt 1,5 op 1 januari 2020 (120 g/km tegenover 80).

De steden Brussel, Parijs en Madrid spraken zich uit tegen die conformiteitsfactor en klaagden ze dan ook aan voor het Europees Hof van Justitie.

Dat Hof deed de volgende uitspraak: “De uitstootlimiet voor stikstofoxiden is een essentieel element voor de Euro 6-norm en kan dus niet worden aangepast door de Commissie (…) de limieten moeten dan ook in reële omstandigheden gerespecteerd worden en bijgevolg dus ook tijdens de RDE-testen.”

Waarmee de wetgevende macht meteen een streep trok door deze reglementering inzake de RDE-test. In een persbericht preciseert het Europees Hof van Justitie: “De commissie is niet gemachtigd om via het gebruik van coëfficiënten in te grijpen op de drempel van de RDE-test. Het tribunaal is bovendien van mening dat zelfs indien de huidige technische beperkingen een aanpassing kunnen rechtvaardigen, het nog altijd onmogelijk is om te weten of de Euro 6-norm ook buiten de tests gerespecteerd wordt.”

Welke gevolgen?

Heeft dit arrest gevolgen voor de constructeurs? In ieder geval niet meteen! Het gerechtshof heeft de bepaling geannuleerd “voor het verleden” en voor een redelijke periode om de reglementering te kunnen aanpassen. Dat is een periode van twaalf maanden vanaf het verstrijken van de beroepstermijn (2 maanden) of vanaf de eventuele verwerping van het beroep. Er is dus nog tijd voor aanpassingen …

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Tags: Auto