Tijdlijn: hoe een mobiliteitsbudget uiteindelijk cash for car werd

 

Er is heel veel te doen geweest om het mobiliteitsbudget. Een overzicht van hoe dit dossier uiteindelijk afliep met een sisser …

22.01.2014

CD&V-volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh dient een wetsvoorstel in rond het mobiliteitsbudget. Hij stelt een niet bindend virtueel budget voor waarmee de werknemers hun eigen alternatieve vervoersmiddelen kunnen financieren.

09.10.2014

De regering Michel gaat van start. Wat staat er in het regeerakkoord? “De regering legt een kader vast voor een mobiliteitsbudget met het oog op een snelle en soepele toepassing.”

12.09.2016

Kris Peeters, Minister van Werk, vraagt aan de sociale partners (Nationale Arbeidsraad en Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) om een kaderadvies uit te werken met de krachtlijnen voor de invoering van een mobiliteitsbudget.

15.10.2016

De officiële geboorte van de term ‘cash for car’. Tijdens de begrotingscontrole engageert de regering zich om in te zetten op een formule waarbij de bedrijfswagen wordt ingeruild voor een nettobedrag. Voor het eerst wordt er ook een bedrag naar voor geschoven: 450 euro. Bovendien kondigt de regering aan dat de aftrekbaarheid van brandstofkosten beperkt wordt. Beide dossiers zijn nauw verbonden. Doelstelling: invoering op 1 januari 2017!

16.10.2016

FLEET.be lanceert een mini-enquête onder de lezers. Er komen uiteindelijk 500 antwoorden binnen. Het resultaat spreekt boekdelen: 67,2% van de bestuurders is totaal gekant tegen het inwisselen van hun bedrijfswagen tegen een ander vervoersmiddel of cash.

17.10.2016

Het debat is volop op gang gekomen in het Parlement. Het regent vragen… De premier doet zijn ambitieuze plannen uit de doeken: “Ons land telt 650.000 bedrijfswagens. Onze berekeningen zijn gemaakt op basis van de hypothese dat 100.000 bestuurders akkoord gaan met dit voorstel.”

10.11.2016

FLEET.be kondigt de plannen van de regering aan, op basis van een persbericht van Renta. In plaats van de aftrekbaarheid van de brandstofkosten aan te pakken, mikt de regering op de verworpen uitgaven op het VAA voor bedrijfswagens. Het gevolg hiervan is dat het debat en de beslissingen worden uitgesteld.

06.12.2016

Het artikel in FLEET.be wordt bevestigd: het plafond van 17% m.b.t. de verworpen uitgaven op het VAA, stijgt vanaf 1 januari 2017 naar 40% indien er een tussenkomst is van de werkgever in de privéverplaatsingen van de gebruiker van een bedrijfswagen. Ondertussen is er geen nieuws meer te melden op het vlak van het mobiliteitsbudget/cash for car!

09.01.2017

De FOD Financiën lanceert een openbare aanbesteding (“tegen april 2017” staat er in de aanbesteding) m.b.t. het inwisselen van een bedrijfswagen voor een mobiliteitsbudget. Ondertussen is bekend dat SD Worx de aanbesteding in de wacht wist te slepen.

14.02.2017

In de marge van hun Sint-Valentrein-actie stellen Ecolo en Groen voor om de werknemers (niet alleen diegenen die over een bedrijfswagen beschikken) de mogelijkheid te bieden om een eigen mobiliteitsbudget uit te werken aan de hand van een belastingkrediet. Afhankelijk van het woon-werkverkeer en het type vervoersmiddel, zou het mobiliteitsbudget maandelijks tussen 700 en 2.780 euro bedragen.

23.03.2017

Perslekken: volgens de eerste schattingen van SD Worx, zouden werknemers hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een nettobedrag van 200 tot 400 euro per maand. Is dit genoeg?

27.03.2017

FLEET.be lanceert de reeks #Mobiliteit2019, in samenwerking met Tim Gijbels, een Nederlandse student. Deze reeks artikels zal aangevuld worden met een debat #Mobiliteit2019, in het kader van de FLEET Lounge Opel op 20 april.

07.04.2017

De werkgevers- en werknemersverenigingen staan unaniem achter het mobiliteitsbudget en verwerpen het cash for car-principe. Thierry van Kan, voorzitter van Febiac, publiceert een open brief waarin hij zegt dat hij zich volledig kan terugvinden in de mening van de sociale partners.

05.05.2017

SD Worx overhandigt zijn eindconclusies aan de regering. Hieruit blijkt dat enkel de cash for car-formule haalbaar is… Febiac, Renta, Traxio, Touring en VAB spreken zich gezamenlijk uit: “Dit is het einde van een mobiliteitsbudget, die naam waardig.”

Op hetzelfde moment lanceert de Brusselse regering een nieuw idee: iedere werknemer die over een bedrijfswagen beschikt, zou ook een treinabonnement of een fiets moeten krijgen.

10.05.2017

In de Commissie Financiën van het Parlement, vraagt Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën, om nog een beetje geduld te hebben: “De regering is nog volop bezig met het uitwerken van dit regime. Het is een kwestie van dagen. Ik heb liever iets trager te werk te gaan dan een snelle en slecht doordachte beslissing te nemen.”

17.05.2017

In de Commissie Infrastructuur van het Parlement, bevestigt François Bellot, Minister van Mobiliteit, dat de regering wil inzetten op cash for car. Hij laat de deur echter ook op een kier voor een zuiver mobiliteitsbudget: “Het mobiliteitsbudget is een heikel dossier dat nog één of twee jaar kan aanslepen: sommige voordelen zijn onderhevig aan de sociale zekerheid, en andere niet. Een mobiliteitsbudget moet neutraal en geharmoniseerd zijn.”

18.05.2017

ALD Automotive kondigt aan dat het van plan is om een grootschalige enquête te voeren, in samenwerking met Gfk. Hierin zou gepeild worden naar de mening van maar liefst 30.000 bestuurders.

24.05.2017

Experts stuiten op een aantal (essentiële) vragen. Het dossier van het mobiliteitsbudget (zoals de regering het nog altijd noemt) zit muurvast. Een paar weken daarvoor, had Johan Van Overtveldt het nochtans over ‘nog een beetje geduld’…

30.06.2017

Na weken van windstilte in het dossier komt dan eindelijk het nieuws: het wordt cash for car maar de regering blijft in zijn communicatie het woord mobiliteitsbudget gebruiken

 

#Business Driver #Fleet Management #Mobility

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending