Zo wordt uw VAA berekend vanaf 2022

De Commissie Financiën van het Parlement heeft vanochtend een wetsvoorstel goedgekeurd om de CO2-referentiewaarden voor de berekening van het Voordeel Alle Aard (VAA) voor gebruikers van bedrijfswagens te beperken. Dat zorgde voor stevige interne discussies bij de Vivaldi-meerderheid maar uiteindelijk heeft het verstand gezegevierd… in afwachting van de stemming in de plenaire vergadering.

Bij Ecolo-Groen wilde men voorkomen dat de situatie van de afgelopen twee jaar – een daling van het VAA als gevolg van een stijging van de CO2-referentiewaarden – opnieuw zou ontstaan. Ter herinnering, deze laatste worden berekend op basis van de gemiddelde CO2 van het wagenpark in het voorgaande jaar.

De Commissie begrotingscontrole van het Parlement heeft zojuist in tweede lezing op dinsdagochtend het volgende voorstel gevalideerd: vanaf 2022 worden de referentiewaarden voor de CO2 -uitstoot voor de berekening van het VAA geplafonneerd op het niveau van de waarden die in 2020 van kracht zijn. Namelijk 91 gram voor dieselvoertuigen (en diesel plug-in hybrides) en 111 gram voor benzinevoertuigen (evenals “echte” benzine plug-in hybrides, full hybrides, LPG en CNG).

Niet retroactief

Na de eerste lezing in de Commissie, enkele dagen geleden, gingen de auteurs van het voorstel uit van de referentiewaarden voor 2019 (88 g/km voor dieselvoertuigen en 107 g/km voor benzine-, LPG en CNG-auto’s).

En dat met inwerkingtreding … in 2020. De oorspronkelijke tekst voorzag daarom een terugwerkende kracht voor het jaar 2020. Op 31 december 2020 zou het VAA volgens de Groenen dus worden verhoogd “met gemiddeld 50 euro op het totale jaarlijkse bedrag.” Zij kregen daarbij gelijk kregen van de Raad van State, die daarover dit zegt:

“Een fiscaalrechtelijke regel kan slechts als retroactief worden gekwalificeerd wanneer hij van toepassing is op feiten, handelingen en toestanden die definitief waren voltrokken op het ogenblik dat hij in werking is getreden. Inzake inkomstenbelastingen ontstaat de belastingschuld definitief op de datum van afsluiting van de periode waarin de inkomsten verworven zijn die de belastingbasis uitmaken. Bijgevolg kunnen alle wijzigingen die vóór het einde van het belastbare tijdperk in de inkomstenbelastingen werden ingevoerd, worden toegepast zonder dat zij geacht kunnen worden een retroactief karakter te hebben.”

De tekst moet in de nabije toekomst nog door de plenaire vergadering worden behandeld. Maar we kunnen toch al zeggen dat de rede heeft gezegevierd.

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending