De pijnlijke WLTP-chaos (3): – De DIV (FOD Mobiliteit): “Wij sturen de twee waarden naar de diensten verantwoordelijk voor belastingen”

>Vraag : Het inschrijvingsbewijs vermeldt de WLTP-waarde (151 g) en niet de NEDC-waarde (124 g). Welke informatie is nu de geldige?

Op het inschrijvingsbewijs staat maar één waarde, omdat er geen plaats is op het document voor een tweede waarde. “Omdat de plaats op het inschrijvingsbewijs beperkt is, is het moeilijk om de twee waarden te vermelden”, luidt het bij de FOD Mobiliteit. “Maar ieder voertuig moet verkocht worden met het gelijkvormigheidsattest en daar kan de eigenaar alle CO2-waarden vinden (ofwel NEDC ofwel NEDC 2.0 en WLTP).”

Maar welke waarde vinden we nu terug op het inschrijvingsbewijs? Volgens de bevoegde FOD, hangt dat af van het type test:

  • Als een voertuig werd gehomologeerd volgens de NEDC-methode, dan staat ook de NEDC CO2-waarde op het inschrijvingsbewijs.
  • Als een voertuig werd gehomologeerd volgens de WLTP-methode, dan staat de WLTP CO2-waarde op het inschrijvingsbewijs.

Eén ding staat vast: de DIV beschikt over de twee cijfers (WLTP en NEDC 2.0). “Alle overheden die competenties hebben voor autobelastingen ontvangen de twee waarden digitaal”, zegt onze bron binnen de DIV. “Ze kunnen dus zelf de waarde kiezen die ze nemen als basis voor de taxatie.”

Het is in dit stadium cruciaal (we leggen verderop uit waarom) om te verwijzen naar de Europese richtlijn 1999/37 voor inschrijvingsbewijzen voor voertuigen. De FOD Mobiliteit vat ze als volgt samen: “De CO2-waarde is een optionele waarde op het inschrijvingsbewijs en moet er dus niet verplicht op staan.”

Mogen we daaruit concluderen dat het gelijkvormigheidsattest geldig is om belastingen op te berekenen? “Men moet zich inderdaad altijd baseren op het gelijkvormigheidsattest, want daar staan alle gegevens van het voertuig op. Maar aangezien die vraag meer gaat over de manier waarop belastingen worden geheven, is het aangewezen om zich tot de bevoegde instanties te wenden voor een antwoord.”

Ons complete onderzoek:

Deel 1 – De pijnlijke WLTP-chaos: zelfs de overheden zijn het spoor bijster! 
Deel 2 – FOD Economie: “Geef het door aan de Economische Inspectie”!
Deel 3 – DIV (FOD Mobiliteit): “Wij sturen de twee waarden naar de diensten verantwoordelijk voor belastingen”
Deel 4 – FOD Financiën: “Indien gekend bij de DIV: NEDC 2.0” + Sociaal secretariaat en boekhouder
Deel 5 – Conclusie: de bal in het kamp van de DIV?
#Business Driver #Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending