De pijnlijke WLTP-chaos (4) – FOD Financiën: “Indien gekend bij de DIV: NEDC 2.0”

 

 >Vraag : op welk document baseert u zich om de fiscale aftrekbaarheid en het VAA van een bedrijfswagen de berekenen?

Uiteindelijk heeft de FOD Financiën hier het laatste woord. En van die overheidsdienst kregen we een antwoord in twee tijden … dat volgens ons tegenstrijdigheden bevat.

In het eerste antwoord zegt de administratie dat het weldegelijk de NEDC 2.0  waarde is die als berekeningsbasis wordt genomen tot 31 december 2020, wat in ons voorbeeld 124 gram is.

Maar de FOD Financiën voegt daar het volgende aan toe: “Het is de waarde op het inschrijvingsbewijs van de DIV dat wordt gebruikt voor de fiscale berekeningen. De fiscale bepalingen verwijzen alleen naar het inschrijvingsbewijs van de DIV en niet naar het gelijkvormigheidsattest. “

Merkwaardig toch … en tegenstrijdig met wat we te horen kregen van de FOD Mobiliteit, wat we ook aan de FOD Financiën lieten weten. Daar volgde dit antwoord op: “Als de NEDC 2.0 CO2-waarden bekend zijn bij de DIV, dan moeten die gebruikt worden als basis voor de berekening van het VAA” En wat met de fiscale aftrekbaarheid? Hetzelfde als bij de aftrekbaarheid, kunnen we ons voorstellen …

Aan de zijde van de sociale secretariaten en de boekhouders

Een directielid van de Professionele Unie van boekhoudkundige experts (UPEC) vertelde ons het volgende: “wij gebruiken, in het merendeel van de gevallen, het inschrijvingsbewijs voor de fiscaliteit gelieerd aan de bedrijfswagen. Dit omdat de administratie van Financiën in het geval van discussie zich ook baseert op dat certificaat.”

We consulteerden ook een sociaal secretariaat dat ons het volgende wist mee te geven: “wij krijgen alle gegevens die verband houden met de verloning via de werkgever, die we aanvullen met de lijst van Febiac om informatie te kunnen invoeren die verband houdt met het specifieke type voertuig (zoals de CO2-uitstoot), om zo aan een correcte berekening te komen.” Wanneer we dan de vraag stellen naar de waarde die in dat geval gebruikt wordt (WLTP of NEDC 2.0), krijgen we een bizar antwoord. “Momenteel wordt een nieuwe procedure om de CO2-uitstoot te berekenen opgestart. Die treedt pas in werking op 1/9/2018, waardoor de waarden nog niet gekend zijn.

Ons complete onderzoek:

Deel 1 – De pijnlijke WLTP-chaos: zelfs de overheden zijn het spoor bijster! 
Deel 2 – FOD Economie: “Geef het door aan de Economische Inspectie”!
Deel 3 – DIV (FOD Mobiliteit): “Wij sturen de twee waarden naar de diensten verantwoordelijk voor belastingen”
Deel 4 – FOD Financiën: “Indien gekend bij de DIV: NEDC 2.0” + Sociaal secretariaat en boekhouder
Deel 5 – Conclusie: de bal in het kamp van de DIV?
#Auto #Business Driver #Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending