Laurent Loncke (Arval Belgium): “Leasing en wagens zijn nog steeds onze core business, maar …”

Nu hij sinds 1 juli aan het roer staat van Arval Belgium heeft Laurent Loncke zich al een beeld kunnen vormen van de ontwikkeling van de activiteiten van de dochteronderneming van de groep BNP Paribas. Als CEO zal hij moeten werken aan de integratie van het bedrijf in een nieuw bedrijfsmodel, dat afgelope, dinsdag voorgesteld werd. Dit is het eerste interview met Laurent Loncke sinds zijn aantreden.

U staat pas enkele maanden aan het hoofd van Arval Belgium. Wat is uw algemene indruk?

De laatste tien jaar was ik Head of Retail (voor particulieren) bij BNP Paribas Fortis. Ik had dus al een paar bruggen met Arval gebouwd, voor de lancering van de private lease bijvoorbeeld. Daarenboven was ik ook al lid van de raad van bestuur van Arval.

Arval Belgium: dat zijn 400 mensen, met de ingesteldheid van een zeer grote kmo, maar stevig geworteld in een ‘internationale groep’. Deze balans is zeer interessant.

Bovendien wist ik dat ik bij een bedrijf terecht kwam waarvan het bedrijfsmodel zou moeten evolueren van autoleasing naar mobiliteit. Dat is spannend aangezien het om een zeer belangrijke verschuiving gaat.

“Ik geloof dat ik mijn visie op verandering kan gebruiken om het nieuwe bedrijfsmodel zo goed mogelijk tot stand te brengen.”

Laurent Loncke, Algemeen Directeur Arval België

Moeten we het zien als een strategische keuze om iemand van de bank aan te stellen als hoofd van Arval Belgium?

Absoluut niet! Na een decennium als Commercieel Directeur Retail Banking was het voor mij een kwestie van een interessante aanbieding op het juiste moment.

Wat denkt u bij te dragen aan Arval?

Allereerst mijn professionele ervaring in de grootste bankinstelling van het land. Ik was verantwoordelijk voor het commercieel beleid van drie miljoen klanten. In de loop der jaren ben ik vertrouwd geraakt met de evolutie van de consument – vooral van particulieren – en de opkomst van de digitale technologie. Ik geloof daarom dat ik deze visie op verandering kan gebruiken om het nieuwe bedrijfsmodel zo goed mogelijk tot stand te brengen. Zo zullen we in de toekomst nog beter tegemoet kunnen komen aan de behoeften van de klant.

Arval Belgium kan steunen op haar grote ervaring met de bedrijfswereld. Nu willen we ons nog beter gaan richten op de particuliere klant met private lease, de release, … Deze materie ken ik maar al te goed.

Tot slot heb ik vanuit het moederbedrijf een groot netwerk binnen de bank kunnen ontwikkelen. Ik denk dat ik het aanbod van Arval producten dus kan versnellen via de BNP Parisbas Fortis-vestigingen, het callcenter, etc.

Arval heeft zojuist haar (internationale) strategische plan 2020-2025 gepresenteerd, genaamd “Arval Beyond“. Wat mogen we concreet verwachten in België?

Voor het 360° Mobility hoofdstuk, dat bestaat uit het aanbieden van een nieuwe reeks mobiliteitsoplossingen aan onze klanten, hebben we in België al Arval Bike Lease en Arval Car Sharing. Voor 2021 staat de ontwikkeling van MaaS (Mobility as a Service) op de agenda om de multimodaliteit van bedrijfsmedewerkers te vergemakkelijken. Vandaag bekijken we intern hoe we de ideale mobiliteit voor onze eigen medewerkers kunnen definiëren. Dankzij deze oefening zullen we de verwachtingen van onze klanten nog beter kunnen begrijpen.

Wat de energietransitie (Good for you, Good for all) betreft, is Arval Belgium al zeer actief in consulting – bekend als SMART. Klanten vragen steeds vaker om ondersteuning bij de bepaling van doelstellingen en de uitvoering van plannen. Anderzijds moeten we de elektrificatie van de vloten versnellen, met een breed aanbod van laadoplossingen.

“Ik denk dat we het evenwicht tussen contractverlengingen en inleveringen aan het einde van het contract in 2021 zullen moeten herhalen.”

Laurent Loncke, Algemeen Directeur Arval België

Er zijn nog twee andere pijlers in deze “Arval Beyond” strategie: de geconnecteerde wagen en flexibiliteit enerzijds, en de partnerschappen anderzijds.

Met de telematicadienst Arval Active Link hebben we al een aanbod dat hoort bij die derde pijler (Connected en flexibel). De komende maanden verwachten we echter nieuwe technologische bijdragen van de groep. Op het vlak van flexibiliteit zullen we moeten afstand nemen van het strakke kader van de traditionele huurcontracten met vooraf bepaalde periodes. Er is een waaier van flexibiliteit en ‘à la carte’ formules die aan bedrijven, zelfstandigen en particulieren kunnen worden aangeboden, afhankelijk van de werkelijke behoeften. Dit kan men vinden in de release waar ik het daarnet over had.

De vierde pijler, gebaseerd op partnerschappen (Arval Inside), bestaat ook al in België, al was het maar vanwege onze samenwerking met BNP Paribas Fortis of het partnership met Engie, voor de oprichting van Numobi. Het is trouwens goed mogelijk – dat zullen (externe en interne) testen en pilootprojecten uitwijzen – dat er een extern partnerschap voor de ontwikkeling van MaaS wordt opgezet.

Zal Arval met dit alles nog steeds een autoleasebedrijf zijn?

Van een puur autoleasebedrijf zal Arval transformeren tot aanbieder van mobiliteitsdiensten, waarbij de auto een dominante rol blijft spelen. Leasing en wagens blijven onze core business, maar worden nu omringd door nieuwe elementen in het “mobiliteit”-ecosysteem.

“Alle bedrijfswagens elektrisch tegen 2026? Dat is eerder een grote uitdaging dan een groot probleem.”

Laurent Loncke, Algemeneen Directeur Arval België

Laten we enkele recente gebeurtenissen bespreken. Wat was de reactie van de klanten tijdens en net na de lockdown?

Covid-19 heeft veel klantcontacten gegenereerd. Velen van hen besloten om wat af te wachten en de contracten met zes of twaalf maanden te verlengen. Enkele specifieke gevallen vereisten maatregels op maat, met een grote mate van flexibiliteit. Het is echter belangrijk om erop te wijzen dat we nooit zijn gestopt met het overnemen van contractbeëindigingen. En de tweedehandsmarkt, die in maart-april een groot vraagteken was, is solide gebleken. We slagen erin de auto’s die bij ons terugkomen te verkopen via onze verschillende kanalen. In feite was er een goed evenwicht tussen contractverlengingen en inleveringen van voertuigen aan het einde van het contract. Dit is een interessante oefening, want ik denk dat we dit evenwicht in 2021 zullen moeten herhalen.

En wat vindt u van het regeerakkoord en de 100% nieuwe elektrische bedrijfsauto’s vanaf 2026?

Dat is eerder een grote uitdaging dan een groot probleem. De visie is goed en geen verrassing, maar er zijn heel wat voorwaarden. We hebben publieke en private actoren nodig om de handen uit de mouwen te steken en de infrastructuur drastisch te wijzigen. We hebben ook een evolutie van de batterijen nodig en een oplossing voor elke bestuurder. Er is veel werk aan de winkel.

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending