Stef Holemans (Toyota-Lexus): “Onze hybrides zijn de komende jaren het beste alternatief”

Stef Holemans, Fleet Sales Manager bij Toyota-Lexus las dit artikel over de 20 populairste bedrijfswagens op www.fleet.be en had moeite met de zin onderaan het artikel: “Helemaal onderaan prijkt echter Toyota met 26%.”

Hij vroeg om een wederwoord en krijgt dat ook van de redactie.

Wat is er verkeerd met die zin, de 26% klopt toch?

“Jawel, maar het klopt niet dat we onderaan prijken omdat er behoorlijk wat merken onder ons staan waarvan het marktaandeel nog een heel pak kleiner is. Zij komen zelfs niet in de lijst voor. Er zijn er ook andere waarvan men vragen kan stellen bij de volumes die worden ingeschreven (indien je daarvan de eendagsvolumes zou aftrekken dan krijg je een heel andere situatie)…dus dat wou ik toch even nuanceren. Bovendien ben ik niet zeker dat de merken die bovenaan staan altijd zo tevreden zijn met hun groot fleetaandeel. De marges zijn voor de invoerders en de dealers veel kleiner. Die merken krijgen ook veel meer steun om op de fleetmarkt te verkopen.”

Betekent dit dan ook dat de ambitie van Toyota en Lexus in de fleetmarkt beperkt blijft?

Nee, integendeel. We zijn volop aan het investeren. Het is een werk van lange adem en alles begint bij de dealers. Key dealers hebben de know how om die fleetmarkt te bedienen maar voor een aantal anderen is dat nog een leerproces. We hebben daar de afgelopen maanden hard aan gewerkt en verwachten in de loop van 2018 de vruchten te plukken.

Niettemin moet je ook de realiteit zien van de Belgische fleetmarkt, waar het overgrote deel salariswagens zijn en dan kiest een groot deel nog steeds voor de premiummerken. De rest van de koek wordt verdeeld onder de generalisten en de Aziatische merken. Dat is een puur Belgisch gegeven maar waar zeer snel een wending in kan komen. Het volstaat dat er een drastische verandering wordt doorgevoerd op het vlak van VAA en mensen zullen uiteraard veel rationeler beslissingen nemen.

Wat wordt de strategie om het marktaandeel in fleet te verhogen?

Van overheidswege worden er zeer ambitieuze doelstellingen vooropgezet naar elektrificatie van het wagenpark toe. Maar ik zie de volledig elektrische auto’s de komende jaren nog geen belangrijk marktaandeel nemen. Dan zijn wij met onze full-hybrids het perfecte alternatief om die periode van vijf à zes jaar te overbruggen. Die blijven fiscaal interessant. Wat de plug-in hybrides betreft: we hebben er met de Prius plug-in maar één en die blijft 100% fiscaal aftrekbaar en dus interessant voor vloten. Maar eigenlijk had men er volledig moeten afblijven. Het was veel logischer geweest om het laadgedrag van de bestuurders te monitoren en dat al dan niet te belonen of te bestraffen. Dat is een gemiste kans, want nu slaat men een groot deel van de markt in de ban voor de minderheid die hun plug-in hybride niet correct gebruiken.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!